Eladó önkormányzati lakás Móron

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció – Fotó: Pixabay.com/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adta ki ma a város honlapján – idézzük a lakáspályázatot:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (8060 Mór, Szent István tér 6.) a 196/2023. (VI. 28.) határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül értékesítésre jelölte ki az alábbi ingatlant nyilvános pályázati eljárás keretében.

Pályáztató szerv megnevezése, székhelye:

Mór Városi Önkormányzat 8060 Mór, Szent István tér 6.

A lakás ingatlan-nyilvántartási és egyéb adatai, műszaki állapota:

Mór, Velegi út 18. 2/7 szám alatti, 4904/4/A/7 hrsz-ú, 55 m2 nagyságú társasházi önkormányzati tulajdonú lakás

-helyiségei: előszoba, 2db szoba, konyha, 2db kamra, fürdőszoba WC-vel

-közművek: víz, villany, gáz

-egyedi gázfűtés, gázkonvektorokkal helyiségenként

A lakás átlagos. A bejárati ajtó régi, még az eredeti beépített, felülvilágítóval. Az előszoba, konyha és a szobák laminált padlóval burkoltak, a falak festettek. A konyha berendezése régi. A konyhabútorban egy egymedencés, csepegtetőtálcás saválló mosogató került beépítésre. A fürdőszobában egy beépített kád és egy WC található. A csempe burkolat 15 x 15 cm-es kötésbe rakva javításra szorul, a padozat pvc burkolatú.

A Mór, Velegi út 18. szám alatti társasházi lakóépület pinceszintjén közös tulajdonban lévő, nem lakáshoz rendelt tárolóhelyiségek találhatók.

A lakás forgalmi értéke:

A Képviselő-testület az értékbecslés alapján az alábbiakban határozta meg a nyilvános pályázat keretében értékesítendő ingatlan legalacsonyabb eladási árát:

Lakás címe

hrsz

nagyság

forgalmi érték (bruttó)

Velegi út 18. 2/7.

4904/4/A/7

55

13.750.000,-

Az ajánlatok benyújtásának helye, módja és ideje:

A pályázatot jelzés nélküli zárt borítékban, 2023. szeptember 20-án 13:00 óráig a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Iroda (Mór, Szent István tér 6.) fszt. 2. számú irodában kell leadni, egyúttal a felhívásban kiírt feltételek elfogadásáról is nyilatkozni kell.

A pályázati eljárásra vonatkozó információszerzés helye és ideje:

Érdeklődni a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és –üzemeltetési Irodán lehet ügyfélfogadási időben, vagy a 22/560-861 telefonon. A hirdetmény megtekinthető a Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) hirdetőtábláján, és a www.mor.hu honlapon.

A pályázati biztosíték letételének ideje, módja, visszafizetésének szabályai:

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására az 1.000.000,-Ft foglalót (bánatpénzt) a pályázat kiírójának az ERSTE Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 11600006-00000000-76367715 számú számlájára a pályázat benyújtásának napját megelőző nap 12 óráig be kell fizetnie lakásonként. A bánatpénz befizetéséről szóló igazolást az ajánlathoz mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 21/2016. (VII. 6.) önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: vagyonrendelet) a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes pályázó bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a pályázati eljárást követően – a nyertes pályázó kivételével – a pályázóknak 15 napon belül vissza kell téríteni.

A pályázat nyertesének, megállapításának és kihirdetésének módja:

A beérkezett pályázatok bontására és értékelésére 2023. szeptember 20-án 14:00 órakor kerül sor a Móri Polgármesteri Hivatal kistermében.

A pályázati eljárást levezető személy biztosítja, hogy a bontáson csak az arra jogosult ajánlattevők vagy meghatalmazottjaik lehessenek jelen, a lebonyolításban közreműködő munkatársakon kívül.

Az eljárás vezetője ismerteti a pályázat és a nyilvánosan felbontott pályázatok tartalmát. A pályázat elnyerésére az jogosult, aki a kiírásnak megfelelő (érvényes) pályázatot nyújtott be és a kikötött induló árhoz (ellenértékhez) viszonyítva a legmagasabb árat ajánlotta meg.

Amennyiben több azonos összegű legmagasabb árajánlat érkezett a pályáztató szerv e legmagasabb induló árral a vagyontárgyat liciteljárásra hirdeti meg.

A pályáztató az önkormányzat vagyonrendeletének versenyeztetés szabályait tartalmazó 6. mellékletének a pályázati eljárás részletszabályairól szóló B/ pontjának B/2. alpontja alapján az eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát érvényes pályázatok esetére is fenntartja magának.

A nyertes pályázóval a bontás napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos.

Az ingatlan vételárát a szerződéskötést követő 60 napon belül egy összegben kell megfizetni az önkormányzat e célra elkülönített számlájára.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes pályázó a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

A pályázati eljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás az „AJÁNLATTÉTELI ÉS NYILATKOZATI LAP” -pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az ajánlatok bontásán csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és a bánatpénzt befizette.

Egyéb:

A lakás 2023. augusztus 30-án és szeptember 6-án szerdán délelőtt 10-11 óra között és délután 16-17 óra között 06/30/377-4252 telefonszámon előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető.

Mór, 2023. augusztus 7.

dr. Taba Nikoletta

jegyző ”

Dokumentumok: 

Adatkezelési tájékoztató_pályázati eljáráshoz kapcsolódó személyes adatok kezelése

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Eladó önkormányzati lakás Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*