Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató
A MórMost.hu portál  (Üzemeltetője a Téka-96 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 8066 Pusztavám, Hegyalja utca 11.  Adószám: 22070843-1-07,   Cégjegyzékszám: 07 06 005866) adatkezelési tevékenysége során elkötelezett a portál látogatói és üzleti partnerei személyes adatainak védelme iránt minden adatkezelési tevékenységük során.  Eddig is az irányadó szabályok alapján, az érintett jogait tiszteletben tartva kezeltük a személyes adatokat.
A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A GDPR az EU-ban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelők, valamint adatfeldolgozók tevékenységeivel összefüggésben lesz alkalmazandó, valamint abban az esetben, ha az EU-ban tartózkodó érintettek személyes adatait kezelik.
A személyes adatok kezelését az adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva továbbá a célhoz kötöttség, az adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg elveit is.
A 2018. május 25-től hatályba lépő Általános Adatvédelmi rendelet – GDPR – új adatvédelmi szabályokat ír elő, melynek igyekszünk megfelelni.
Üzleti partnereink, hirdetőink olyan cégek, vállalkozások, akikkel a Téka-96 Bt. üzleti kapcsolatban áll, állt, vagy felvettük vele a kapcsolatot e célból. A kapcsolatfelvétel történhetett a partner kezdeményezésére is.  Partnerünk adatait (e-mail cím, postacím, telefonszám, ügyintéző egyéb elérhetősége) önként, saját akaratából bocsátotta rendelkezésünkre.
Hangsúlyozzuk, hogy az adatokat szerződött partnereink – önkéntes hozzájárulás alapján -, a fennálló jogviszony létesítése vagy szerződésszerű fenntartása érdekében bocsátották rendelkezésünkre.
A közöttünk fennálló szerződéses, vagy egyéb jogviszonnyal összefüggésben rendelkezünk olyan adatokkal, melyek személyes adatnak minősülhetnek. Ezen adatok kezelése és feldolgozása a közöttünk lévő üzleti kapcsolat további fenntartásához elengedhetetlenül szükséges (pl. kapcsolattartó adatai, elérhetőségei, stb.).
Partnereink adatait 6 évig, illetve az üzleti kapcsolat fenntartásához szükséges ideig őrizzük meg.

Bármely partnerünk bármikor rendelkezhet úgy, hogy adatait töröljük nyilvántartásunkból.

Ezt az alábbi címekre küldött nyilatkozattal teheti meg: info@vertesinfo.hu    vagy teka96@freemail.hu. Tájékoztatjuk üzleti partnereinket, hogy hivatkozott e-mail címeken szintén a társaságunk által üzemeltetett más internetes portálok levelezéseit (vagy azok egy részét) is bonyolítjuk.  Ez azt is jelenti, hogy e portálok üzleti partnereinek adatait is tároljuk.
E portálok: www.vertesinfo.hu,  www.minalunk.hu/mor, www.minalunk.hu/kisber,   www.minalunk.hu/oroszlany, www.minalunk.hu/szekesfehervar, www.minalunk.hu/tatabanya.
Internetes portálunkhoz közösségi szolgáltatás is tartozik, mely: Facebook/MórMost.hu-Minálunk.hu/Mór
Az általunk kezelt adatokkal kapcsolatban partnerünk a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulása bármikor visszavonható.
Üzleti partnereink fenn hivatkozott adatait tárhely szolgáltatónk: Evolutionet Kft (http://domain-tarhely.net/),   valamint a http://dataglobe.eu/ által  biztosított  levelező rendszereinkben tároljuk.
A MórMost.hu portálunk tárhely szolgáltatója gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, azok védelméről.
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy az általunk kezelt adatokat kizárólag a velük fennálló üzleti kapcsolatunkban használjuk fel és azokat harmadik fél részére (a saját adatfeldolgozóinkon kívül) nem adjuk át.  Kivétel: amennyiben  – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – arra jogosult hivatalos állami szerv megfelelő felhatalmazás alapján kéri azokat valamely eljárás vonatkozásában.
Honlapunk ( www.mormost.hu ) sütiket (cookie) a működéshez használja.
Ezen kívül a következő esetekben kerülnek felhasználásra a cookie-k:
Facebook: Beágyazás, megosztás, like-olás https://www.facebook.com/about/privacy/update
Youtube: Videó beágyazás https://www.youtube.com/yt/about/policies/#community-guidelines
Google Analytics: Elemzések https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en
A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket, viszont Önnek lehetősége van megváltoztatni a beállításokat annak érdekében, hogy blokkoljon pár, vagy az összes sütit.
Válassza ki az Ön böngészőjét az alábbi listából a megfelelő utasítások megjelenítése érdekében, amelyeket a böngésző megnyitása után kell elvégeznie.
Microsoft Internet Explorer 9 (Windows 7 operációs rendszer):
klikkeljen a Beállítások ikonra (fent jobb oldal)
klikkeljen az Internet Opciók-ra
klikkeljen az Adatvédelemremajd válassza ki az opciókat
klikkeljen az Alkalmazásra, majd az OK-ra a kedvenc beállítások mentéséhez
Google Chrome:
klikkeljen a kulcs ikonra és válassza ki a listából az Opciókat
klikkeljen a „Speciális beállítások” lapra
klikkeljen a tartalomra vonatkozó Beállításokra az Adatvédelem részlegből.
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja
Safari:
válassza ki a Beállításokat
klikkeljen az adatvédelmi panelre
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az X-re ahhoz, hogy bezárja
Mozilla Firefox:
válassza ki a fő táblázatból az Eszközöket, majd az Opciókat
klikkeljen az Adatvédelemre
válassza ki a kívánt beállításokat
klikkeljen az OK-ra ahhoz, hogy bezárja
Ha több információt szeretne megtudni a Sütikkel, illetve azok használatával kapcsolatosan, akkor a következő linkeket ajánljuk figyelmébe:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies

Adatok gyűjtése:
–  Regisztrált látogatók IP címe, addig, amíg nem törlik magukat. A törlésre bármikor lehetőségük van közreműködésünk nélkül.
– Ha a magánszemély keres meg bennünket oly módon, hogy valamely személyesnek minősülő adata – pl. e-mail címe – tudomásunkra jut, így adatbázisunkban rögzítésre kerül.
Adatait ilyenkor 5 évig őrizzük, kivéve, ha erről hozzánk intézett megkeresésében  másként nem rendelkezik.
Bármely partnerünk, látogatónk  e-mail címének, valamint  megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a partnert, látogatót, levélírót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
A személyes adatokat csak e tájékoztatónkban illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről partnerünket  tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Amennyiben bíróság vagy más, arra illetékes hatóság jogerősen elrendeli a személyes adat törlését, a törlést  végrehajtjuk.
Fenntartjuk társaságunknak a jogot, hogy e tájékoztatót egyoldalú döntésünkkel bármikor módosítsuk a hatályos jogszabályok keretein belül.
Üzleti partnerünk, olvasónk adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.,  telefon: +36-1-391-1400,  e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ;  honlap: www.naih.hu ) fordulhat.  Jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy tájékoztatást nyújtson a jelenlegi és leendő üzleti partnereinknek, portálunk látogatóinak személyes adataik portálunk – így cégünk – által végzett kezeléséről.
Bízunk abban, hogy ennek maradéktalanul megfeleltünk.