Közel harminc helyi ügyről tárgyalnak

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 30. (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a város közegészségügyi helyzetéről, állategészségügyi helyzetéről, a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről,  az Ezerjó tanösvényről és más témákról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT Mór város településfejlesztési koncepció módosításának elfogadása tárgyában

JAVASLAT Mór város településszerkezeti tervének elfogadása tárgyában

JAVASLAT Mór város helyi építési szabályzatának elfogadása tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről

BESZÁMOLÓ Mór város közigazgatási területén 2021. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről

JAVASLAT a Nefelejcs bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában

JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában

JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában

BESZÁMOLÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2021. évi szakmai munka tárgyában

BESZÁMOLÓ a 2021. évi adóztatási tevékenységről

BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ a társulások 2021. évi működéséről

BESZÁMOLÓ a civil és sport szervezetek, történelmi egyházak 2021. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról

JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2022.évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában

JAVASLAT a 2021. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában

JAVASLAT a Képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában

JAVASLAT a Mór-Holding Kft-vel kötendő általános keretszerződés tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén padkanyesési, útfenntartási munkák elvégzése 2022. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat közigazgatási területén nyílt és közcélú csatornák üzemeltetése, karbantartása 2022. évben tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában

JAVASLAT az Ezerjó tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöld területek rendezése című pályázat költségnövekménye tárgyában

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2020. (X.28.) határozata módosítása tárgyában

JAVASLAT Székesfehérvári Tankerületi Központ kérelme tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Közel harminc helyi ügyről tárgyalnak"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*