Móri felsőoktatási ösztöndíjpályázat

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció – Fotó: Pixabay/

Erre a pályázatra lehet jelentkezni az érintetteknek – Az Önkormányzat felhívása:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 25/2015. (VI.30.) Ök. rendeletével a nappali felsőoktatásban tanuló, jó tanulmányi eredményt elérő, szociálisan hátrányos helyzetű, móri lakóhelyű fiatalok (továbbiakban: hallgatók) számára az oktatással kapcsolatos költségeik támogatására ösztöndíjat alapított.

Ösztöndíj iránti kérelmet az a hallgató nyújthat be, aki államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat és tanulmányi eredménye a megelőző félévben a 3,8-es hagyományos átlagot elérte feltéve, hogy családjában az egy főre jutó igazolt nettó átlagjövedelem a szociális vetítési alap összegének (28.500,- Ft) 400 %-át,  gyermekét egyedül nevelő személy esetében 500 %-át nem haladja meg.

A kérelmeket a hallgatók minden év szeptember 30. napjáig nyújthatják be a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájához. A kérelemhez csatolni kell a felhívásban közétett adatlapot, saját maga és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól szóló és a jövedelemszámításhoz irányadó időszaknak megfelelő igazolást, hallgatói jogviszonyról szóló igazolást, a hallgatóval közös háztartásban élő testvérek iskolalátogatási igazolását, a felsőoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentumot.

Megjegyzés: az adatlap letölthető a www.mor.hu honlapról.

A kérelmeket az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bírálja el, minden év október 31. napjáig. Több jogosult kérelmező esetén előnyt élvez a jobb tanulmányi eredményt elért hallgató, vagy akinek a családjában alacsonyabb az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem.

Az ösztöndíj tanulmányi évre szól, ha a hallgató tanulmányi átlaga a kérelem beadását követő félévben eléri a 3,8-es átlagot, amelyet a felsőoktatási intézmény által hitelesített tanulmányi átlagot igazoló dokumentummal köteles igazolni, a félév zárását követő 15 napon belül, de legkésőbb március 1. napjáig. Abban az esetben, ha a tanulmányi átlag a meghatározott 3,8 mértéket nem éri el, az ösztöndíj a II. félévre visszavonásra kerül.

Az ösztöndíj havi összege 15.000,- Forint, amelyet a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája havonta folyósít a támogatást elnyert hallgató számára.

Mór, 2023. július 14.

Arany Tamás

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Elnöke

Forrás: mor.hu

Dokumentumok:
Csatolmány Méret
Microsoft Office dokumentum ikonja Pályázati adatlap 2023. 115 KB

Írj Te először kommentet "Móri felsőoktatási ösztöndíjpályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*