Ezekről lesz szó a Képviselő-testület ülésén Móron

Népszerű ajánlatok

/Kép: Móri óvodák és bölcsőde/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 26. (szerda) 13 órakor kezdődő zárt ülést követően tartja soros ülését, melyen egyebek között a a Móri Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről, a Mór Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről, a bölcsődei és az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról és még sok más témáról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a bölcsődei és az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 4. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet, Mór Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet és a Móri Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása tárgyában
 5. JAVASLAT az újszülöttek családjának támogatásáról szóló 12/2015. (V.6.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. BESZÁMOLÓ a Móri Települési Értéktár Bizottság 2020. évi első félévi tevékenységéről
 7. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről
 8. JAVASLAT a képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkaterve módosítására
 9. TÁJÉKOZTATÓ nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
 10. BESZÁMOLÓ a 2019. évi bornapi elszámolás tárgyában
 11. TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft. 2019. évi éves beszámolója alapján az önkormányzati üzletrész alakulásáról
 12. JAVASLAT a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási kérelmekhez hozzájárulás megadása tárgyában
 13. JAVASLAT Mór 2146/3 és 2146/12 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezésére
 14. JAVASLAT a Népi Építészeti Program című pályázaton való részvétel és önerő biztosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 15. JAVASLAT a „Városi piac területének rendezése, térrendezés” beruházás megvalósításához szükséges villamos áram hálózatfejlesztése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 16. Polgármesteri tájékoztató (pótanyagként kerül kiküldésre)
 17. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Ezekről lesz szó a Képviselő-testület ülésén Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*