„Kreatív és támogató környezet a Dr. Zimmermann Ágoston Iskola” – Walczer Gábor igazgató a beiskolázásról

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Walczer Gábor saját archívumából/

A tavalyihoz hasonlóan idén is azzal a céllal kerestem meg mind a négy móri általános iskola igazgatóját, hogy e riportokkal is segítsük az informálódást,  iskolaválasztást, valamint kicsit bepillantsunk az intézmények életébe.

-Hány elsős osztályt terveznek indítani, kik lesznek az osztályfőnökök, napközis nevelők? Röviden bemutatná őket?

Két osztály tervezünk indítani Rácz Zsuzsanna és Sepsiné Takács Erika tanítók vezetésével.

Rácz Zsuzsanna osztálytanító

25 éves tapasztalattal rendelkező kiváló pedagógus. Pályafutása alatt osztálytanítóként sok-sok tanulót indított el az iskolás évek útján. Munkáját hivatásnak tekinti, tanítványai fejlődése elsődleges szempont számára.

Rácz Zsuzsanna: 1997 óta tanítok, azóta dolgozom iskolánkban. Két gyermekem van, ők is idejárnak a Zimmibe. Így nemcsak tanítóként, hanem szülőként is érzem, látom az iskolai élet szépségeit, nehézségeit. Hivatásom nagyon szeretem. Az elmúlt huszonöt évben sok kisgyermeket volt alkalmam megismerni és bevezetni a tanulás, az iskola világába.

Az iskolába lépés fontos mérföldkő a kisgyermek életében. Az ovisok érdeklődéssel, várakozással készülnek iskolába, éppen ezért legfontosabb feladatomnak tartom, hogy segítsem, megkönnyítsem az óvoda és iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. Ehhez vidám, nyugodt, szeretetteli légkört igyekszem teremteni. Célom a tanulás megszerettetése, amit játékosan, élményszerűen, sokoldalú tevékenykedtetéssel valósítok meg. Mindig nagy öröm számomra, és sikernek élem meg, ha azt látom, hogy a gyerekek mosolyogva, jókedvűen jönnek iskolába. Tanóráimon változatos módszereket és munkaformákat használok, így igyekszem végig vezetni tanítványaimat a tanulási folyamat hosszú útján, amelynek legfontosabb szereplői éppen ők. Mindezek mellett nagyon fontosnak tartom a szülőkkel való szoros együttműködést, együtt gondolkodást, hisz a célunk közös: kiegyensúlyozott, vidám, tanulást szerető gyerekek.

Sepsiné Takács Erika osztálytanító

20 éves pedagógiai tapasztalattal rendelkező kiváló tanító. Munkáját szintén hivatásnak tekinti, osztálytanítóként sok tanítványa sajátította el az írást olvasást számolást az elmúlt évtizedek alatt.

Sepsiné Takács Erika: Csákberényben élek a férjemmel és két gyermekemmel. A bajai tanítóképző főiskolán végeztem magyar-horvát tanítói szakon. 20 éve tanítok. Pályámat napközis tanítóként kezdtem. Évekig vezettem a napközis munkaközösséget. 11 éve dolgozom intézményünkben, osztályfőnöki feladatokat látok el. Szeretettel várom a közös munkát a Gyermekekkel. Belépünk a betűk, számok, mesék birodalmába. Óráimon sokat játszunk, éneklünk, mozgunk. Fontos lépés az iskolakezdés, a beszoktatás időszaka. Nagy hangsúlyt fektetek a jó közösség összekovácsolására, a bizalomépítésre, a személyiségformálásra, az egyéni haladási tempó biztosítására. Közösen megtanuljuk egymást elfogadni, támogatni, segíteni. A tanítási órákon differenciált feladatokat és változatos munkaformákat alkalmazok. Tudásom rendszeresen frissítem, gyarapítom különböző módszertani tanfolyamokon. A tanév folyamán számos közös programon veszünk részt, erdei iskola, családi nap, színházlátogatás, könyvtári órák, hangulatos iskolai rendezvények, sportesemények. Elsőseimmel sokat fogunk nevetni, fokozatosan fogom elengedni a kezüket, amikor már otthonosan mozognak az iskolában. Jól fogjuk érezni magunkat.

-Néhány mondatban összefoglalva: miért válasszák a 2023/2024-es tanévben beiratkozó leendő kisdiákok (illetve szüleik) Önöket? 

Az iskola biztonságos, kreatív és támogató környezetet teremt a 6-14 év közötti gyermekeknek. A modern épület kellemes, 1,5 hektáros parkosított területen  helyezkedik el, biztosítva a megfelelő környezetet az oktató-nevelő munkához.

Célunk, hogy magabiztos, gondolkodó és bátor embereket neveljünk, akik aktívan, etikusan és céltudatosan vesznek részt a körülöttünk lévő világban.

Az intézmény pedagógiai gyakorlatában külön hangsúlyt kap:

– az idegen nyelvek (angol, német) oktatása,

– a sakk-logika, robotika órarendi keretek között oktatása,

– az informatikai oktatása, kiemelten a robotika oktatása

– az aktív diákönkormányzati munka,

– a testi nevelés (emelt szintű tematika alapján is)

– művészeti oktatás (rajz szakkör, énekkar, együttműködés a zeneiskolával)

– az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés,

– a tanulásmódszertan, a tanulás tanítása

A fentiek alapján szerveztük meg a tagozatainkat:

Német nyelvi tagozat:

Német nyelvoktatás az első évfolyamtól kezdődően heti 4 órában folyik.  A nyelv intenzív tanulása mellett megismerkednek az adott nyelvterület kultúrájával. Cél az alkalmazható nyelvtudás elsajátíttatása. Német témanapok színesítik a tagozat programját. (pl Márton-nap) A tanulóknak lehetőségük van második nyelvként 5. osztálytól az angol nyelv tanulására.

Magyar-Angol két tanítási nyelvű tagozat

Alsó tagozaton heti négy angol óra van csoportbontásban.

Az angol nyelvű órákon felül angolul tanulják diákjaink az ének (1 óra), a technika (1 óra) és a rajz (1 óra) tantárgyakat, melyeket az osztálytanító, szaktanár és az anyanyelvi tanár tanít. Angol témanapokat iktatunk be, ahol nem csak a két tanítási nyelvű osztályok tanulói vesznek részt, hanem az egész iskola. (Pl. Halloween, angol témanap.)

A körzetben egyedüli iskolaként nyújtjuk ezt a képzési formát!

Általános tantervű tagozat:

Azoknak ajánljuk, akiknek a szülei még nem szeretnének tagozatot választani gyermeküknek. Itt magasabb az óraszám a gyerekek által kedvelt készségtárgyakból. A tanulóknak érdeklődésük szerint lehetőségük nyílik arra, hogy választhatnak sakk-játék-logika illetve robotika órákon vegyenek részt.

Emelt szintű testnevelés

testnevelés tagozatot választó gyerekeknek, a követelmények magasabb szintűek, mint a nem emelt szintű oktatásban részesülők esetében, és a délutáni sportcsoportok közül választaniuk kell legalább egyet, amely egyesületi sportolással kiváltható.

A körzetben csak a mi iskolánkban lehet választani kéttanítási nyelvű tagozatot, illetve bármelyik tagozat mellé az emelt szintű testnevelést.

Nagyon sok szakkört, tehetséggondozó műhelyt is működtetünk.

Eredményeink igazolják az iskola oktató nevelő munkáját: sportban szinte minden diákolimpiai versenyen indulunk, rengeteg megyei, országos dobogós helyünk van. Tanulmányi versenyekben is szinte minden tantárgyból ott vagyunk a megyei, országos versenyeken.

Országos Kompetenciamérés

Az intézmény szerepel az Oktatási Hivatal pozitív iskolalistáján a következő területen: jobb eredményt értek el a tanulók , mint az a családi hátterek alapján várható volna, valamint az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztő az intézmény:

2016/17. 8.évf.matematika tudásfejlesztés

2016/17. 8.évf. szövegértés hátránykiegyenlítés

2017/18. 6. évf. szövegértés hátránykiegyenlítés

2017/18. 8. évf.matematika hátránykiegyenlítés

2018/19.8. évf. tudásfejlesztés

2021/22 tanévben a városi és országos átlagnak megfelelően teljesített az intézmény.

                                                               

                                                      Nagy Pál

Írj Te először kommentet "„Kreatív és támogató környezet a Dr. Zimmermann Ágoston Iskola” – Walczer Gábor igazgató a beiskolázásról"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*