Ki kapja idén Móron a Pro Urbe Emlékérmet? – Ön is tehet javaslatot!

Népszerű ajánlatok

Móron két olyan fontos kitüntetés, kitüntető cím van, amelyet a város képviselő-testülete ítél oda – a beérkezett javaslatok alapján -, és a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő eredményeket elért személyeket, illetve szervezeteket részesítik méltó elismerésben minden második évben. Ezek a „Mór Város Díszpolgára” és a „Pro Urbe” Emlékérem. Idén az utóbbira várják a javaslatokat.

Az Önkormányzat felhívása:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években, így 2022. évben Pro Urbe Emlékérem kerülhet adományozásra.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Pro Urbe Emlékérem kétévente és legfeljebb két személynek vagy szervezetnek adományozható.

A Pro Urbe díj posztumusz jelleggel is adományozható, abban az esetben, ha az érintett személy a javaslattételi határidőt megelőző egy éven belül hunyt el. A posztumusz díjazás esetén a díj átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.

Kérjük és várjuk egyének, közösségek javaslatát a Pro Urbe díj adományozására.

A javaslatnak tartalmaznia kell a címre felterjesztett egyén nevét, adatait, valamint az általa végzett kimagasló tevékenység méltatását egy oldal terjedelemben.

Javaslatát legkésőbb: 2022. május 31-ig (postabélyegző legkésőbbi időpontja 2022. május 31. 2400 óra) a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájára (Mór, Szent István tér 6.) szíveskedjen eljuttatni. A határidő lejárta után érkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerő címről a képviselő-testület/polgármester tárgyév június hónapban dönt, az ünnepélyes átadásra a Móri Bornapok keretében kerül sor.

Az elismerő címek alapításától kitüntetésben részesült személyek és szervezetek jegyzéke Mór város www.mor.hu honlapján megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető.

(telefon: 06-20/371-6250)

Mór, 2022. április 19.

Fenyves Péter
polgármester

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Ki kapja idén Móron a Pro Urbe Emlékérmet? – Ön is tehet javaslatot!"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*