Munkatársat keres a Móri Polgármesteri Hivatal

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

A Móri Polgármesteri Hivatal az alábbiakat tette közzé – idézzük:

” Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

műszaki projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Koordinációs feladatkör

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • Az önkormányzati feladatokhoz, fejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, az esetlegesen szóba jöhető pályázati lehetőségek ismertetése a döntéshozókkal.
 • A benyújtandó pályázati anyagok előkészítése, illetve benyújtása.
 • Európai Uniós pályázatokkal összefüggő koordinációs és adminisztratív jellegű feladatok ellátása.
 • Pályázatokkal kapcsolatos ajánlatkérési eljárások lebonyolítása

Műszaki ügyek tekintetében:

 • Részvétel a pályázatok műszaki tervdokumentációjának előkészítésénél és ellenőrzésénél
 • Részvétel a tervezőkkel történő egyeztetéseken, a tervezési folyamatok nyomon követese.
 • Benyújtandó pályázatok előkészítéséhez műszaki tervdokumentációk, költségvetések elkészítése, elkészíttetésének megrendelése, koordinálása.
 • Közreműködés pályázatok műszaki, szakmai felügyeletében. Részvétel a kooperációs megbeszéléseken.
 • közreműködés az önkormányzat beruházásaihoz kapcsolódó beszerzések lebonyolításában, szerződések előkészítésében
 • Kapcsolattartás a közbeszerzési feladatok ellátásában közreműködő vállalkozással, adatszolgáltatás nyújtása, ezzel kapcsolatos előterjesztések előkészítése
 • Közreműködés az építési beruházás jellegű közbeszerzési eljárásokban.

Projektmenedzserként adott pályázatoknál:

 • biztosítja a projekt hatékony és határidőre történő lebonyolításához szükséges információkat, kiemelt szerepet tölt be a projekt operatív végrehajtó szervezetei és az Önkormányzat közötti kapcsolattartásban,
 • koordinációs feladatokat lát el az Önkormányzat projektben érintett szervezeti egységei, illetve munkatársai felé,
 • előkészíti az Önkormányzat jóváhagyását igénylő, magas szintű döntéseket,
 • folyamatmenedzsment tevékenységet lát el a projekt előkészítés és megvalósítás időszakában,
 • a projekt-előkészítés és megvalósítás cselekvési programjának irányítása, a szakmai szolgáltatásokat végző szervezetek, személyek (műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, könyvvizsgálat stb.) munkájának koordinációja,
 • közreműködés a szerződések előkészítésében (Támogatási Szerződés, kivitelező, szolgáltatási szerződések),
 • a projektmenedzsment (projekt monitoring, előrehaladási jelentések, projektrendezvények, szakmai és pénzügyi beszámolók, projekt zárójelentés, stb.) feladatok szakmai irányítása,
 • ellenőrzi a projekt során elkészített termékek, átadott produktumok minőségét, részt vesz az átadás-átvételi eljárásokban,
 • részt vesz a projekt felső szintű operatív és stratégiai jellegű egyeztetésein,
 • ellátja a projekt külső képviseletét a partnerekkel, az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel folytatott tárgyalásokon, egyeztetéseken a Projektirányító Testület vezetője által meghatározott körben.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • műszaki középiskolai végzettség
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete
 • magas szintű önálló munkavégzés
 • kiváló kommunikációs készség
 • menedzsment szemlélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú műszaki végzettség
 • hazai és uniós pályázatok megvalósítása területén szerzett releváns tapasztalat, kapcsolódó elektronikus rendszerek ismerete
 • közigazgatási szervnél szerzett gyakorlat
 • ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Oross József irodavezető nyújt a 06/22/560-833-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „műszaki projektmenedzser”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/…-1/2021.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.  “

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Munkatársat keres a Móri Polgármesteri Hivatal"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*