Munkatársat keresnek

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Mór Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala az alábbi munkakör betöltésére hirdet pályázatot – idézzük:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • közszolgálati jogviszony létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítése
 • munkaszerződések, megbízási szerződések előkészítése
 • ellátja a cafetéria juttatással és egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat
 • ellátja a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok díjazásával, valamint vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat
 • vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást
 • ellátja a napi munkaügyi feladatokat
 • kezeli a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére szolgáló TÉR rendszert
 • ellátja a foglalkozásegészségüggyel kapcsolatos feladatokat
 • gondoskodik a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartásról, illetve a megfelelő adatszolgáltatásról
 • közreműködik a testületi ülések és fórumok előkészítésében, az Iroda által készítendő előterjesztések kidolgozásában és összeállításában
 • közreműködik az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések megkötése során
 • ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat
 • részt vesz az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek érdemi elintézésében

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőoktatásban szerzett jogi vagy közszolgálati szakképzettség
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP rendszer ismerete
 • KIRA program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Viziné Dr. Horváth Judit nyújt a 22/560-827-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „személyügyi és jogi referens”,
 • elektronikus úton: Dr. Kovács Zoltán jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Dr. Kovács Zoltán jegyző – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 5.”

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Munkatársat keresnek"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*