A Polgármesteri Hivatal pályázati felhívása

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

A Móri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet ennek a feladatnak az ellátására:

“Pályázati felhívás

A Móri Polgármesteri Hivatal (8060 Mór, Szent István tér 6.) pályázatot hirdet piaci helypénz beszedési feladat ellátására.

Foglalkoztatás jellege: megbízási szerződés keretében

Munkavégzés helye: Mór Városi Piac területe

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

  • Piaci napokon, egyeztetett időbeosztás szerint a piaci helypénz beszedése.
  • A piaci helypénz beszedése esetén egyszerűsített számla (szigorú számadású bizonylat) kiállítása.
  • A beszedett piaci helypénz összegének a megbízó költségvetési elszámolási számlájára történő befizetése.
  • A szigorú számadású bizonylatokkal elszámolás a megbízó felé.

Jogállás és juttatások: A megbízási szerződésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:272 – 6:280. §-aiban foglaltak az irányadók. A megbízott a feladat ellátásáért megbízási díjban részesül, mely a piaci napokon beszedett helypénz 10%-ának megfelelő összeg.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentum:

  • A pályázó szakmai önéletrajza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

A feladat ellátásának kezdő időpontja: 2020. november 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „piaci helypénz beszedő”,
  • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta aljegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
  • személyesen: Dr. Taba Nikoletta aljegyző – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 19.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a felhívást visszavonja, illetve az eljárást indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "A Polgármesteri Hivatal pályázati felhívása"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*