Móri korlátozások május első hétvégéjén

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Pixabay/

Mór Város Polgármestere, Fenyves Péter rendelete a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a május 1-3 hétvégére – idézzük:

“Tájékoztató a május 1. és a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Mór Város Polgármestere
20/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozásokról

Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az orr- és szájnyílást egyaránt takaró védőfelszerelés (maszk) viselése erősen ajánlott:
a) a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott üzletekben, dohányboltban történő vásárlás, üzemanyag-töltőállomás felkeresése során,
b) a Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele során,
c) a Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás során,
d) a Rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása során, valamint
e) a Rendelet 3. §-ában rögzített lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás elhagyásakor a közterületen tartózkodás időtartama alatt.

2. § (1) Az alábbi útszakaszokra mindkét oldalról járművel behajtani, továbbá azokat gyalogosan használni és ott tartózkodni tilos:
a) az Ezerjó horgásztavakhoz vezető 4909 helyrajzi számú út,
b) a Látóhegyi horgásztavakhoz vezető 1235/3, 7501/1, 0130/6, 0130/2, 0108/1, 0109 helyrajzi számú utak, valamint
c) az 1233/8, 0145/3, 0148/1, 0146/15, 0146/11, 01093/2 helyrajzi számokon található Mór-Csókakő kerékpárút (borút).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az ezen közterületekkel szomszédos ingatlanok tulajdonosai, továbbá a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személyek által történő használatra, behajtásra.

3. § (1) Az Ezerjó és a Látóhegyi horgásztavakat szabadidős tevékenység céljából látogatni – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – tilos.

(2) Kizárólag horgászati céllal és a tavakra érvényes éves területi engedéllyel lehet az Ezerjó és a Látóhegyi horgásztavaknál tartózkodni a (3)-(4) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A horgászat során mindenki köteles a másik embertől legalább 5 méteres távolságot tartani.

(4) Kizárólag az éves területi engedéllyel rendelkező horgász tartózkodhat a vízparton, sem az ugyanazon háztartásban élő, sem más személy nem kísérheti el. Napijegyes horgászat nem engedélyezett.

4. § Mór város közigazgatási területén a játszóterek látogatása tilos.

5. § (1) Ez a rendelet 2020. május 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.

Fenyves Péter
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. április 30. napján kihirdettem.

Dr. Kovács Zoltán jegyző”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Móri korlátozások május első hétvégéjén"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*