Így ment a tűzoltás Móron annak idején

Népszerű ajánlatok

(a kép illusztráció)

Mór történetének egyes korszakaival, az “őslakos” móriak, illetve a Mórra évszázadokkal ezelőtt betelepített német lakosság életével, szokásaival, mindennapjaival több alkalommal foglalkoztunk. Mindezek azonban szinte kimeríthetetlen témát szolgáltatnak…

“…A tűzoltáshoz szükséges eszközök beszerzése a bíró feladata volt. Elég későn, még csak 1881-ben alakult meg az itteni tűzoltó egyesület.

Főparancsnoka báró Trauttenberg Frigyes lett, elnöke Grossinger István szolgabíró.

Az elöljáróság – a kapucinusok engedélyével – a templomtornyokban figyelőszolgálatot szervezett.

A községháza felépítése után a figyelők ennek tetőteréből kiemelkedő tornyocskában teljesítettek szolgálatot.

A móri tűzoltóságnak a két világháború közötti életébe Friedmann Ferenc Liszt F. utcai lakos nyújtott betekintést, aki akkoriban hosszú időn át a csapat vezetője volt.

A község eleinte öt – majd hat kerületre lett osztva, minden kerületből 2-2 háztulajdonosnak éjjelente szolgálatot kellett teljesítenie. Figyelnie az esetleges rendbontást, vagy a tűz kitörését.

Előbbit a csendőrségnél, utóbbit a régi községházában élő Friedmann családnak kellett jelenteni. A család férfitagjai kürtszóval riasztották a közelben lakó tűzoltókat. E hangszer kezelésére még a lányok is ki lettek oktatva.

A községházban elhelyezett tűzoltószertárban 3 fecskendő, egy szerkocsi és két lajtos kocsi állt, mindig vízzel megtöltve.

A család egyik tagja a szomszédos templomba szaladt a vészhírrel, amit a sekrestyés a harangok megkongatásával továbbított a lakosság felé. A tűz irányát nappal az arrafelé néző toronyablakba helyezett vörös zászlóval, – éjjelente pedig viharlámpával jelezték.

A közelben lakó fogatos gazdák felszerszámozott lovakkal a szertárhoz siettek, s a lajtokat, fecskendőket a tűz színhelyére vontatták.

A sietség nem volt egészen önzetlen. A tűzhöz elsőnek megérkező az elöljáróságtól 5 pengő jutalmat kapott.

Egy pár lovat Széchen gróf is mindig készültségre rendelt a kastélya melletti istállóban tűz esetére, vagy ha egyik emberét betegség vagy baleset miatt hirtelen kórházba kellene szállítani.

A segítőkész emberek a tűz közelében levő kutakból vizet merve, a tele vödröket csatárláncban kézről kézre adogatták, s az utolsó a vödör tartalmát a szivattyú tartályába öntötte.

A szivattyú mindkét oldalán levő nyomórudat 2-2 ember nyomta.

Egy már lángban álló épület oltása lehetetlen volt. A tűzoltók a szélirányban álló épületek szalmatetőzetét locsolták, hogy az arra hulló égő szalmacsóvák azt ne tudják lángra lobbantani.

A fenyegetett házakból az udvar közepére hordták ki a bútorokat, s az állatokat is kivezették az istállóból…”

(Részlet Schwartz Alajos: A móri németség története és élete c. könyvéből – a szerző engedélyével)

Írj Te először kommentet "Így ment a tűzoltás Móron annak idején"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*