Külön hangsúlyt kapnak az idegen nyelvek… – Beiskolázás a Dr. Zimmermann Ágoston Iskolában

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Walczer Gábor saját archívumából/

A korábbi évekhez hasonlóan idén is azzal a céllal kerestem meg mind a négy móri általános iskola igazgatóját, hogy e riportokkal is segítsük az informálódást,  iskolaválasztást, valamint kicsit bepillantsunk az intézmények életébe.  Walczer Gábort kérdeztem:

-Hány elsős osztályt terveznek indítani, kik lesznek az osztályfőnökök, napközis nevelők? Röviden bemutatná őket?

Két osztály tervezünk indítani, Kuri-Kapos Katalin és Németh Márta tanítók vezetésével.

Kuri-Kapos Katalin bemutatkozása: Az iskolában Kata néniként ismernek a gyerekek. Móron élek férjemmel és két gyermekemmel. Nagy fiam tizedikes, ő már Székesfehérvárra jár. Leánykám nyolcadik osztályos itt a Zimmermann iskolában.

2003-ban végeztem a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán tanító szakon, matematika műveltségterületen. Pályám elején a Csákberényi Általános Iskolában kezdtem tanítani, később a gyerekek születése után már itt az iskolában kaptam állást először napközis nevelőként, utána osztálytanítóként. Gyógypedagógusi, majd mesterképzésben középiskolai matematikatanári diplomám megszerzése után matematikatanárként és gyógypedagógusként is részt vettem az oktató-nevelő munkában.

Elsődleges célom, hogy az kis elsősök jól érezzék magukat az intézményünkben, jó kedvvel járjanak iskolába, ébredjen fel bennük a tudás utáni vágy. Oldott, vidám, támogató légkört szeretnék számukra biztosítani, melyben a képességeikhez mérten a legtöbbet tudják majd kihozni magukból.

A számok és a betűk világának megismerése mellett, az érzelmi nevelés nagyon fontos számomra a jó közösség kialakítása, egymás elfogadása. Ebben segítségünkre lesz a sok iskolai és iskolán kívüli program, ami ugyancsak az összekovácsolódást segíti elő. Tanóráimat változatos módszerekkel, munkaformákkal, sok játékkal igyekszem színesíteni, ezzel is megkönnyíteni az óvodából az iskolába történő beszoktatást.

Németh Márta bemutatkozása: 1990-ben végeztem a Nyíregyházi Tanítóképzőn, ahol tanító-könyvtár szakkollégium végzettséget szereztem. Két évet töltöttem otthon a kisfiammal, és egy évet dolgoztam városi könyvtárban. Ezt a három évet leszámítva mindig iskolában dolgoztam, több éven át osztálytanítóként.

Az elmúlt évek alatt több területen is kipróbálhattam magam: tanítottam iskolaotthonos formában, voltak tanévek, amikor a matematikát és a készségtárgyakat, máskor a magyar nyelvet és a művészeti tárgyakat taníthattam.

Elvégeztem a szorobán használatát, módszertanát tanító képzést, amit a matematika tanítás során alkalmaztam is. Nagyon jó eszköznek tartom, hiszen a nehezebben haladók számára megkönnyíti a tízes átlépéssel való fejben számolást, a tehetségesebbeknek pedig még gyorsabbá teszi azt.  Másodállásként fejlesztő pedagógusként is dolgoztam a nevelési tanácsadóban.

2014-ben végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem mester szakán, ahol okleveles pedagógiatanár, valamint játék- és szabadidő-szervező tanár lettem. A képzés során sok új módszerrel is megismerkedtem, melyeket be tudok építeni a tanítási órákba és szabadidős tevékenységekbe.

Fontosnak tartom az együttműködést a szülőkkel és kollégáimmal, hogy a tanítványaink a legjobb és legteljesebb, számukra megfelelő módszerekkel és lehetőségekkel tudjanak tanulni.

-Néhány mondatban összefoglalva: miért válasszák a 2024/2025-ös tanévben beiratkozó leendő kisdiákok (illetve szüleik) Önöket? 

Az iskola biztonságos, kreatív és támogató környezetet teremt a 6-14 év közötti gyermekeknek. A modern épület kellemes, 1,5 hektáros parkosított területen  helyezkedik el, biztosítva a megfelelő környezetet az oktató-nevelő munkához.

Célunk, hogy magabiztos, gondolkodó és bátor embereket neveljünk, akik aktívan, etikusan és céltudatosan vesznek részt a körülöttünk lévő világban.

Az intézmény pedagógiai gyakorlatában külön hangsúlyt kap:

-az idegennyelvek (angol, német) oktatása,

-a sakk-logika, robotika, dráma órarendi keretek között oktatása,

-az informatika oktatása

-az aktív diákönkormányzati munka,

-a testi nevelés (emelt szintű tematika alapján is)

-művészeti oktatás (rajz szakkör, énekkar, együttműködés a zeneiskolával)

-az egészséges, környezettudatos életmódra nevelés,

-a tanulásmódszertan, a tanulás tanítása

A fentiek alapján szerveztük meg a tagozatainkat:

Német nyelvi tagozat:

Német nyelvoktatás az első évfolyamtól kezdődően heti 4 órában folyik.  A nyelv intenzív tanulása mellett megismerkednek az adott nyelvterület kultúrájával. Cél az alkalmazható nyelvtudás elsajátíttatása. Német témanapok színesítik a tagozat programját. (pl Márton-nap) A tanulóknak lehetőségük van második nyelvként 5. osztálytól az angol nyelv tanulására.

Magyar-angol két tanítási nyelvű tagozat

Alsó tagozaton heti négy angol óra van csoportbontásban.

Az angol nyelvű órákon felül angolul tanulják diákjaink az ének (1 óra), a technika (1 óra) és a rajz (1 óra) tantárgyakat, melyeket az osztálytanító, szaktanár és az anyanyelvi tanár tanít. Angol témanapokat iktatunk be, ahol nem csak a két tanítási nyelvű osztályok tanulói vesznek részt, hanem az egész iskola. (Pl. Halloween,)

A körzetben egyedüli iskolaként nyújtjuk ezt a képzési formát.

Általános tantervű tagozat:

Azoknak ajánljuk, akiknek a szülei még nem szeretnének tagozatot választani gyermeküknek. Itt magasabb az óraszám a gyerekek által kedvelt készségtárgyakból. A tanulóknak érdeklődésük szerint lehetőségük nyílik arra, hogy sakk-játék-logika, robotika vagy dráma órákon vegyenek részt.

Emelt szintű testnevelés

A testnevelés tagozatot választó gyerekeknek, a követelmények magasabb szintűek, mint a nem emelt szintű oktatásban részesülők esetében, és a délutáni sportcsoportok közül választaniuk kell legalább egyet, amely egyesületi sportolással kiváltható.

A körzetben csak a mi iskolánkban lehet választani kéttanítási nyelvű tagozatot, illetve bármelyik tagozat mellé az emelt szintű testnevelést.

Nagyon sok szakkört, tehetséggondozó műhelyt is működtetünk.

Eredményeink igazolják az iskola oktató nevelő munkáját: sportban szinte minden diákolimpiai versenyen indulunk, rengeteg megyei, országos dobogós helyünk van. Tanulmányi versenyekben is szinte minden tantárgyból ott vagyunk a megyei, országos versenyeken.

Országos Kompetenciamérés

Az intézmény szerepel az Oktatási Hivatal pozitív iskolalistáján a következő területen: jobb eredményt értek el a tanulók , mint az a családi hátterek alapján várható volna, valamint az átlagosnál nagyobb mértékben fejlesztő az intézmény:

-2016/17. 8.évf.matematika tudásfejlesztés 2016/17. 8.évf. szövegértés hátránykiegyenlítés

-2017/18. 6. évf. szövegértés hátránykiegyenlítés

-2017/18. 8. évf.matematika hátránykiegyenlítés

-2018/19.8. évf. tudásfejlesztés

-2021/22 tanévben a városi és országos átlagnak megfelelően teljesített az intézmény. 6. évfolyamon a német nyelv az átlagnál magasabb

 

                                                                                  Nagy Pál

Írj Te először kommentet "Külön hangsúlyt kapnak az idegen nyelvek… – Beiskolázás a Dr. Zimmermann Ágoston Iskolában"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*