Új épületszárnnyal is várja az elsősöket a Szent Erzsébet Iskola – Kovács Béla igazgató a beiskolázásról

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Kovács Béla saját archívumából/

A tavalyihoz hasonlóan idén is azzal a céllal kerestem meg mind a négy móri általános iskola igazgatóját, hogy e riportokkal is segítsük az informálódást, iskolaválasztást, valamint kicsit bepillantsunk az intézmények életébe.

-Hány elsős osztályt terveznek indítani, kik lesznek az osztályfőnökök, napközis nevelők? Röviden bemutatná őket?

Intézményünkben hagyományosan egy első osztályt szoktunk indítani. A most kezdődött tanévre az első osztályunk iránt annyira magas volt az érdeklődés, hogy két első osztályt indítottunk 50 kisdiákkal. Amennyiben az érdeklődés mértéke megkívánja, a következő tanévben is készen állunk a két első osztály indítására. A technikai háttér (épül az intézményünk új épületszárnya a Pince utcában, átadási határidő 2023. május) és a személyi feltételek ezt lehetővé teszik, a szülők szándékán múlik a párhuzamos osztályok indítása.

Elsős tanítóink Kovácsné Jeszenszky Erzsébet és Ságiné Bányai Beatrix tanító nénik lesznek. Amennyiben két első osztály indítására lesz igény, a másik két tanító néni megnevezése is megtörténik.

Kovácsné Jeszenszky Erzsébet 1998-tól tanít a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolában. Tanítványait alapos felkészítés után adja át a felső tagozatba. A mindennapos oktató-nevelő munkáján túl ő látja el a színházlátogatások, valamint a nyári táborok szervezését. Ezekre a programokra személyesen kíséri a gyerekeket, így osztályának tanulóival sok értékes közösségi program során is együtt van, szervezi közösségi életüket.

Ságiné Bányai Beatrix 15 éve dolgozik intézményünkben. Tanítói oklevele mellett fejlesztőpedagógusi, valamint logopédusi végzettségekkel is rendelkezik. Személyében olyan szakember dolgozik iskolánkban, aki a fejlesztésre, logopédiai ellátásra is támaszkodó tanulóinkat a tudásszintjüknek megfelelő módszerekkel fejleszti, kiscsoportos foglalkozások keretében az erre a célra kialakított csoportszobában.

-Néhány mondatban összefoglalva: miért válasszák a 2023/2024-es tanévben beiratkozó leendő kisdiákok (illetve szüleik) Önöket? 

A Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskolára vonatkozó legfontosabb információk:

– Intézményünk a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában működik, 1990-ben, a rendszerváltás után elsőként kezdte meg működését az Egyházmegye területén.

– 21 intézményből álló intézményhálózat része, melyben óvodák-általános iskolák-gimnáziumok találhatók.

– Családias közösség, egymásra figyelő diákok és pedagógusok alkotják az intézményi közösségünket.

– Nagyszerű szülői háttér, Szülői Munkaközösség. Összefogás a pedagógusok és a szülők között a gyermekek érdekében, közös programok, színházlátogatások, családi napok, családi kirándulások.

– Diákközösségünk 231 tanulóból áll, 8 évfolyamunkon 9 osztályban neveljük-oktatjuk diákjainkat.

– Tanulóink többsége móri, mellettük további 10 településről érkezik diákjaink kb. 40 %-a.

– Bodajk-Balinka-Bakonycsernye településekről 2 iskolabuszt működtetünk, melyek igénybevételével tanulóink biztonságosan, kényelmesen és ingyenesen jutnak el iskolánkba.

– 100 %-os szakos ellátottság mellett stabil, összeszokott, magas színvonalon dolgozó tanítóink-tanáraink tanítják a hozzánk járó gyermekeket.

– Alsó tagozaton iskolaotthonos formában neveljük a gyermekeket, a felső tagozaton mindenki számára biztosítjuk a tanulószoba lehetőségét.

– Nagy hangsúlyt helyezünk a nyelvoktatásra. Diákjaink már az első osztálytól kezdődően, kiscsoportos foglalkozás keretében megkezdik az angol vagy a német nyelv tanulását.

– Kiemelt területnek számít iskolánkban a számítástechnika oktatása a korszerűen felszerelt informatika szaktanteremben.

– Intézményünk korszerűen felszerelt, minden tanteremben és szaktanteremben digitális táblák segítségével történik az oktatás.

– A gyerekek teljesítményéről az eKréta digitális rendszer használatával naprakészen tájékoztatjuk szüleiket.

– A délutáni foglalkozások egész sorát kínáljuk a gyerekeknek: különböző sportszakkörök, énekkar, kézműves szakkör, második idegennyelvi szakkörök, zeneiskolával együttműködve szolfézs- és hangszeres oktatás…

– A 498. számú Néri Szent Fülöp cserkészcsapatnak iskolánk a bázisa.

– Mindennapos testnevelés (heti 5 testnevelés óra), úszásoktatás, korcsolyaoktatás.

– Tehetséggondozás, tanulmányi- és sportversenyeken történő eredményes részvételek.

– Logopédiai ellátás, fejlesztő foglalkozások saját szakemberekkel.

– Felvételi előkészítő a 7. osztály II. félévétől az írásbeli középiskolai feladatsorok elkészítéséig.

– Kiváló kompetencia-eredmények felmutatása.

– Tanulóink továbbtanulása jellemzően gimnáziumokban (70-75 %).

– Együttműködési megállapodás Mór Város Önkormányzatával, intézményünk támogatása.

– Bekapcsolódás városunk kulturális életébe: ünnepségeken műsorok bemutatása, Móri Diák Művészeti Fesztivál szervezése az Önkormányzattal közösen.

– Lelki programok diákjainknak: Szent Erzsébet-nap, karácsonyi és húsvéti lelki napok, adventi és karácsonyi események.

– Osztálykirándulások, erdei iskola, Határtalanul kirándulás, Lázár Ervin Program keretében értékes programokon történő részvétel.

Ha a Szent Erzsébet Római Katolikus Általános Iskola legfontosabb feladatait szeretnénk megnevezni, azokat a következő szavakkal lehetne kifejezni, ábécé sorrendbe rendezve:

HIT, IGAZSÁG, JÓSÁG, KÖZÖSSÉG, SZERETET, TUDÁS.

 

                                                          Nagy Pál

Írj Te először kommentet "Új épületszárnnyal is várja az elsősöket a Szent Erzsébet Iskola – Kovács Béla igazgató a beiskolázásról"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*