Közel két tucat helyi téma napirenden

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 30-án (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között háziorvosi körzetekről, egyes helyi bérleti díjakról, a helyi közvilágításról,  és más témákról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 4. JAVASLAT a veszélyhelyzeti lakásfenntartást segítő települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában
 5. JAVASLAT az építményadóról szóló 37/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 6. JAVASLAT a közszolgáltatási (távhőszolgáltatási, helyi közlekedési és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) díjak felülvizsgálata tárgyában
 7. JAVASLAT a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati és piaci helyfoglalási díjak felülvizsgálata tárgyában
 8. JAVASLAT az egészségügyi alapellátásokhoz tartozó ügyeleti körzet módosításáról szóló rendelet tárgyában
 9. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonú nem lakás célú helyiségek bérletéről szóló 32/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 10. JAVASLAT a Varga Med 2005 Bt-vel kötött személyes közreműködői szerződés módosítása tárgyában
 11. JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása az 1. sz. fogorvosi körzetben
 12. JAVASLAT a MAFRU-MED Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 13. JAVASLAT a MÓRHŐ Kft. 2023. évi üzleti terv koncepciójára
 14. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terv koncepciójára
 15. JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. 2023. évi üzleti terv koncepciójára (felügyelőbizottság jegyzőkönyve pótanyagként kerül kiküldésre)
 16. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft.  2022. évi üzleti tervének 2. számú módosítása tárgyában
 17. JAVASLAT a MÓRI SZABADIDŐKÖZPONT Kft. 2023. évi üzleti terv koncepciójára
 18. JAVASLAT a Móri Borvidék TDM Egyesület 2023. évi marketing és munkaterve tárgyában
 19. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális És Tudományos Alapítvány kérelme tárgyában
 20. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 21. JAVASLAT a képviselő-testület 2022. évi II. féléves munkatervének módosítása tárgyában
 22. BESZÁMOLÓ a képviselő-testület által a gazdasági társaságok vezető testületeibe delegált személyek által végzett tevékenységről (pótanyagként kerül kiküldésre)
 23. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat által 2022. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről
 24. JAVASLAT a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata tárgyában
 25. JAVASLAT Mór 7501/3 hrsz-ú zártkerti ingatlan belterületbe vonása tárgyában
 26. JAVASLAT Mór Vásártér 0519 hrsz-ú út és 0517 hrsz-ú termőföld telekhatár-rendezése tárgyában
 27. TÁJÉKOZTATÓ Mór város közvilágítási rendszerének korszerűsítési lehetőségeiről
 28. JAVASLAT a Mór Város Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése című pályázat költségnövekménye tárgyában
 29. JAVASLAT a TOP-Plusz 1.3.1-21 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” című pályázati felhíváson való részvétel tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 30. JAVASLAT a Székesfehérvári Tankerületi Központtal megállapodás megkötése tárgyában
 31. JAVASLAT igazgatási szünet elrendelése tárgyában
 32. Polgármesteri tájékoztató
 33. Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Közel két tucat helyi téma napirenden"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*