Munkatársat keresnek a Polgármesteri Hivatalba

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

A Móri Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet erre az állásra:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

szervezési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Titkársági feladatkör a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 27. pontja alapján.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa és a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Társulási Tanácsa üléseinek előkészítése (meghívók, előterjesztések előkészítése, sokszorosítása, elektronikus úton történő továbbítása, városi honlapon történő közzététele stb.);
 • a képviselő-testület és a társulási tanácsok ülésein a hanganyagrögzítő- és szavazórendszer működtetése, a hanganyagból előállított, leírt szöveg ellenőrzése, és az alapján a jegyzőkönyv határidőben történő elkészítése, a jegyzőkönyv alapján az elfogadott határozatok és rendeletek megszerkesztése;
 • a jegyzőkönyvek, határozatok és rendeletek honlapon és a helyi hálózati meghajtón történő közzététele, az önkormányzati rendeletek Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltése, kihirdetése, a határozatok és rendeletek érdekeltekhez való továbbítása, valamint a képviselő-testületi, bizottsági és társulási ülések jegyzőkönyveinek felterjesztése a Kormányhivatal informatikai rendszerén keresztül;
 • a képviselő-testületi és társulási tanácsi határozatok és rendeletek nyilvántartásának vezetése;
 • a lejárt határidejű és átruházott hatáskörű jelentések összeállítása;
 • közreműködés a városi honlap szerkesztésében, az Iroda feladatkörébe tartozó egyéb ügyek érdemi elintézésében, adatszolgáltatások, jelentések teljesítésében, a választásokkal kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • az Önkormányzati Iroda ügyintézői tekintetében iktatási feladatok ellátása;
 • szabadság nyilvántartás vezetése az Iroda dolgozói, az irodavezetők, és a jegyző tekintetében.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • képesítés I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett szakképzettség; a II. besorolási osztályban: középiskolai végzettség;
 • MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
 • magas szintű önálló, precíz munkavégzés, fejlődésre való igény;
 • jó kommunikációs készség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • jogi alapismeretek;
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • helyi önkormányzatnál a meghirdetett munkakör szerinti feladatokban szerzett jártasság;
 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal;
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható;
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. január 9-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Oross József irodavezető nyújt a 06/22/560-833-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „Szervezési ügyintéző”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/3795-1/2022.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók közül kiválasztottak személyes meghallgatását követően a pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A benyújtás határideje alatt a Móri Polgármesteri Hivatalhoz való beérkezés időpontját kell érteni.”

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Munkatársat keresnek a Polgármesteri Hivatalba"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*