Munkatársat keresnek a Polgármesteri Hivatalba

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

A Móri Polgármesteri Hivatal az alábbiakat tette közzé:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, előreláthatólag 2024. január 31. (legfeljebb a tartósan távollévő köztisztviselő GYED, GYES lejártáig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • Önkormányzati gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi feladatok körében az önkormányzat és intézményei pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása az ASP gazdálkodási szakrendszerében.
 • Kötelezettségvállalás-nyilvántartás naprakész vezetése, ehhez kapcsolódóan a szerződések, megrendelések folyamatos karbantartása, aktualizálása, az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatások elkészítése.
 • Könyvviteli feladatok, bank és házipénztár könyvelése, kontírozása.
 • A gazdálkodáshoz kapcsolódó analitikai feladatok: tárgyi eszköz nyilvántartás és ingatlanvagyon-kataszter vezetése, leltározás, selejtezés.
 • Áfa bevallások és egyéb adóhatóság felé történő adatszolgáltatási feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Képesítés I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; a II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 08.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zámodics Péter irodavezető nyújt a 06/22/560-818-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „Pénzügyi ügyintéző”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/1521-1/2021.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 16.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Munkatársat keresnek a Polgármesteri Hivatalba"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*