Aljegyzőt keresnek Móron

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Mór Város Polgármesteri Hivatala az alábbi pályázati kiírást tette közzé a város honlapján – idézzük:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás: határozatlan időre szól

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

-a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (2) bekezdése alapján ellátja a jegyző által részére meghatározott feladatokat és

-távollétében helyettesíti a jegyzőt.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 46 fő

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek:

-magyar állampolgárság,

-cselekvőképesség,

-büntetlen előélet,

-felsőoktatásban szerzett jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség,

-közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – legalább 3 év önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat,

-vezetői tapasztalat – legalább 3 év önkormányzatnál szerzett vezetői tapasztalat,

-jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

-vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-ASP rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

-fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,

-iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,

-három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,

-nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,

-nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,

-hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Taba Nikoletta jegyző nyújt a 06/22/560-804-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „aljegyző”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/620-1/2021.

-elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül,

-személyesen: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokról a jegyző javaslata alapján Mór Város Polgármestere dönt. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 08. ”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Aljegyzőt keresnek Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*