Móri ingatlanokra lehet pályázni az Észak-Nyugati Ipari Parkban

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció – Fotó:Pixabay.com/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adta ki a város honlapján:

HIRDETMÉNY

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő az Észak-Nyugati Ipari Parkban kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat értékesítésre meghirdeti ipari telkek céljára.

A szabályozási terv szerint

a Mór 3608/9, 3608/10, 3609/1 és 3609/2 hrsz-ú ingatlanok a Gksz10 besorolása szerint maximum 16 m-es építménymagasságú, szabadonálló épület helyezhető el, a terület maximális beépíthetősége 45%, a területen a zölddel való fedettség minimuma 40%, minimálisan kialakítható telekméret 5000 m2.

Mór 3608/7 és 3608/8 hrsz-ú ingatlanok a Gksz5 besorolása szerint maximum 10 m-es építménymagasságú, szabadonálló épület helyezhető el, a terület maximális beépíthetősége 45%, a területen a zölddel való fedettség minimuma 40%, a minimálisan kialakítható telekméret 2000 m2.

Az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Hrsz Terület nagys. (m2) Terhelés Kikiáltási érték Ft (bruttó)
3608/7 7139 vezetékjog 116 m2-re 52.132.550
3608/8 7138 vezetékjog 117 m2-re 52.125.245
3608/9 8714 vezetékjog   50 m2-re 60.867.290
3608/10 8713 vezetékjog 157 m2-re 66.400.680
3609/1 6285 45.896.210
3609/2 6285 45.896.210

A licitösszeg emelésének mértéke 100.000,- Ft, (licitküszöb)

A nyertes licitálóval a licit napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos. Az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes licitáló a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

Az adásvételi szerződésben az ingatlan beépítésére vonatkozóan az alábbi kikötések kerülnek rögzítésre:

  • a tulajdonost terhelő beépítési kötelezettség melynek időtartama: a szerződés kötéstől számított 4 év,
  • a beépítési kötelezettség elmulasztása esetén a vevőnek kötbért kell fizetni, melynek mértéke az ingatlan vételárának 5%-a minden késedelmes év után
  • beépítési kötelezettség és elidegenítési tilalom bejegyeztetése a beépítés biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba

A liciteljárás eredménye ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására 1.000.000,- Ft foglalót (bánatpénzt) a liciteljárás meghirdetőjének az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-76354634 számú számlájára a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig be kell fizetnie ingatlanonként. A foglaló befizetéséről szóló igazolást az jelentkezéshez mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonrendeletében – 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet – a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes ajánlattevő bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a liciteljárást követően – a nyertes licitáló kivételével – a licitálóknak 15 napon belül vissza kell téríteni, avagy a licitáló másik ingatlanra vonatkozóan kérheti a foglalót figyelembe venni.

Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a bánatpénzt befizette a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig.

A liciteljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás a „JELENTKEZÉSI ÉS NYILATKOZATI LAP”-pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető.

A liciteljárásra történő jelentkezést a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. számú iroda) kell leadni 2020. február 26-án. 16:00 óraig. A liciteljárásra a Móri Polgármesteri Hivatal (Mór, Szent István tér 6.) emeleti Kistermében 2020. február 27-én 14:00 órakor kerül sor. A kiíró az ajánlati felhívást a liciteljárás kezdetéig egyoldalúan visszavonhatja.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Móri ingatlanokra lehet pályázni az Észak-Nyugati Ipari Parkban"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*