Bérbeadó önkormányzati ingatlanok

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció: a Szent István tér 7 alatti épületegyüttes részlete – Fotó:Nagy Pál/

Az alábbi felhívás jelent meg a város honlapján – idézzük:

FELHÍVÁS VERSENYTÁRGYALÁSRA

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nevében – 32/2015. (VIII.31.) Ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 5. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján – az Önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan/ok (nem lakáscélú helyiségek) vonatkozásában MÓR-HOLDING Kft. pályázatot ír ki, és nyilvános versenytárgyalás keretében bérbe adja:

1./ Szent István tér 7. szám alatt lévő /üzlethelyiség/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

23/D/1. hrsz                                       20                                14.815,-Ft/m2/év + Áfa

 

2./ Szent István tér 7. szám alatt lévő /üzlethelyiség/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

23/D/1. hrsz                                       16                                14.815,-Ft/m2/év + Áfa

 

3./ Vénhegyi u. 1. szám alatt lévő /üzlethelyiség/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

607/1. hrsz                                         20                                12.276,-Ft/m2/év + Áfa

 

4./ Vénhegyi u. 1. szám alatt lévő /üzlethelyiség/ ingatlan:

Épület:.                                         Terület m2                        induló (kikiáltási) ára

607/1. hrsz                                         20                                12.276,-Ft/m2/év + Áfa

A pályázatot a jelentkezési és nyilatkozati lapot (innen letölthető) kitöltve, aláírva, valamint az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, vagy annak másolatát, kizárólag gazdálkodó szervezet esetén szükséges a 30 napnál nem régebbi cégkivonat valamint eredeti aláírási címpéldány) jelzés nélküli borítékban 2020. július 30. (csütörtök) 15.00 óráig a MÓR-HOLDING Kft. ügyfélszolgálati irodájában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) kell leadni. Az ajánlati biztosítékot – mely a nem lakáscélú helyiség két havi bérleti díja – 2020. július 30. (csütörtök) 15.00 óráig kell megfizetni a MÓR-HOLDING Kft. pénztárában (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.).

Az érvénytelen pályázatot benyújtó és a sikertelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül.

A bérleti jog elnyerésére benyújtott pályázatokat a versenytárgyalás előtt – a borítékok bontását követően a – a bíráló bizottság ellenőrzi, több jelentkező esetén, a Rendelet 5.§ (7) bekezdés alapján versenytárgyalás lefolytatására kerül sor. A versenytárgyalás során a bérleti díj mértéke 300,-Ft/m2/év+Áfa összeggel emelkedik, és az a pályázó nyeri el a bérleti jogot (öt éves időtartamra), aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.

A versenytárgyalás 2020. augusztus 3. (hétfő) 11.00 órakor a MÓR-HOLDING Kft. (Mór, Dózsa Gy. u. 22/A.) tárgyalójában kerül lebonyolításra.

A nyertes pályázóval a bérleményüzemeltető MÓR-HOLDING Kft. 2020. augusztus 3. – 2025. augusztus 2. napjáig határozott idejű bérleti szerződést köt.

Rendelet 9.§ (1) bekezdés alapján nyertes pályázó a bérleti szerződést legkésőbb a pályázati eljárást követő tizenötödik napig, azaz 2020. augusztus 18. napjáig meg kell kötnie, továbbá az ingatlant az üzemeltetőtől át kell venni, mely esetben a nyertes által befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésre kerül. Ellenkező esetben az eljárás eredménytelenné válik és a nyertes által befizetett ajánlati biztosíték a kiíró szervet illeti meg.

A Rendelet 12. § (1) bekezdés alapján bérleti szerződés megkötésekor két havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot kell megfizetni.

A pályázati felhívás dokumentumait a MÓR-HOLDING Kft. ügyfélszolgálati irodájában átvehető ügyfélfogadási napokon: Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-16:00, Szerda 8:00-19:00. A pályázati felhívással kapcsolatos egyéb információt személyesen vagy ügyfélfogadási időben az alábbi telefonszámon lehet kérni: 20/239-1663 vagy 22/796-920.

Pályázaton az a magánszemély vagy gazdálkodó szervezet vehet részt, aki ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtja, és igazolja a jelen felhívásban meghatározott kéthavi bérleti díjnak megfelelő ajánlati biztosíték megfizetését.

Vállalkozás esetén a pályázati felhívás dokumentumaihoz csatolni szükséges:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatát
  • egyéni vállalkozói igazolást
  • aláírási címpéldányt

A bérlemények megtekintése ügyfélfogadási napokon

Hétfő, Kedd, Csütörtök 8:00-11:00 és 13:00-16:00,

Szerda 8:00-19:00 között

 a 20/239-1663 vagy 22/796-920-as telefonszámon előzetes egyeztetést követően történik. “

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Bérbeadó önkormányzati ingatlanok"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*