Két tucat helyi ügy: ezek lesznek napirenden

Népszerű ajánlatok

/Lamberg-pince – korábbi fotó/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. április 27-én (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a város közrendjéről-közbiztonságáról, több utca forgalmi rendjének módosításáról, külterületi utak elnevezéséről és más témákról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a hulladékgazdálkodás helyi rendjéről és a köztisztaságról szóló 37/2015. (IX.2.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

BESZÁMOLÓ az M-Bussal Kft. által Mór város területén 2021. szeptember 1-jétől végzett helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

JAVASLAT a képviselő-testület 2022. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában

BESZÁMOLÓ a 2021. évi bornapi elszámolás tárgyában

JAVASLAT a 2021. évben praxistámogatásra, bornapi rendezvényekre – az államháztartáson kívülre – nyújtott támogatások elszámolása tárgyában

JAVASLAT a Móri Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-pince épület karbantartási-üzemeltetési szerződésének jóváhagyása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Móri Lamberg pince terembérleti díjainak megállapítása tárgyában

JAVASLAT Mór Vajalhegyi úti dűlőben 7024/5 hrsz-ú kivett közút megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlanra érkezett vételi ajánlat tárgyában

JAVASLAT Mór Virág u. 2153/7 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór, Szent Borbála, Béke és Kert utca, valamint Táncsics utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában

JAVASLAT Mór 0229, 0188 (Pusztavám határa) és 0228/2 (Árkipuszta) hrsz-ú külterületi utak elnevezése tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely intézményvezetői (igazgató) munkakör ellátására szóló pályázatok elbírálása és az intézményvezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázat ismételt (3.) kiírása tárgyában

JAVASLAT a 112/2022.(III.30.) határozat hatályon kívül helyezésére

JAVASLAT Vajalhegyi úti dűlő zártkerti ingatlanok hálózati csatlakozási szerződés módosítására

JAVASLAT a MÓR-HOLDING Kft. új felügyelőbizottsági tagjának választása tárgyában

JAVASLAT az SBZ Pro Hungary Kft.-vel megállapodás megkötése tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Vértes utcai üzletsor körüli járda felújítása kivitelezési munkáinak költségmegosztása tárgyában

JAVASLAT az állami tulajdonú Mór 2995 hrsz-ú út önkormányzat részére történő ingyenes átruházása tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

 

Írj Te először kommentet "Két tucat helyi ügy: ezek lesznek napirenden"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*