A környék nevezetességeiből: A Csatkai Szentkút és története

Népszerű ajánlatok

/a kép forrása: wikipedia – Fotó:Civertan/

A Szentkút Csatkától délkeletre fekszik kb. 1 km távolságra. Története és eredete homályba vész. A múlt század közepe táján, vagy talán már régebben is jártak zarándok hívek. A mai zarándoklatok 1862-ben indultak meg.

Körülményeit az akkori kántortanító és jegyző Takács Márton foglalta írásba.

E szerint az Ácsi születésű Csöbönyei József, özvegy ember, zarándok terciárius, Csatkán 1861-ik évben megjelent s a helybéli tisztelendő plébános úr és a község előtt kijelentette, ha beleegyeznek abba, hogy a szent Kútnál Kápolna épüljön, úgy ő magára vállalja az adakozás gyűjtést, mely szent szándékát Ranolder János veszprémi püspök úrnak a tisztelendő plébános úr jelentette: ő nagyméltósága a kápolna építését Szűz Mária tiszteletére kegyelmesen megengedni méltóztatott, mely engedély következtében az említett zarándok az adakozás gyűjtést rendes okiratok mellett megkezdte és több helyen örömmel adakoztak is e szent célra, mint a gyűjtőívből kitűnik.

Ezen Szent Kút a falutól egy negyed óra távolságra fekszik egy völgyben fiatal erdő közepén, mellyet négy nagy ős bükkfa környékez.

Amint beszélik, a nép meg is van róla győződve, hogy 1862-ik évi augusztus 21-én délután csütörtöki napon Csöbönyei József zarándoknak, ki már a szent kútnál az önmaga által ásott barlangban lakott, amint a szent kút környékét söpörgette, megjelent egy árnyék forma alak, kinek azonnal a Jézus nevével köszönt: erre az alak elkezdett szólani s ezt mondta:

“Én vagyok Gábriel főangyal, Szűz Máriának követje, hírül adatik a Szűz Mária tisztelőinek, hogy a holnapi napon reggel 9 órakor a Boldogságos Szűz ezen által kijelölt kedves helyen megjelenik s kijelöli az Ő tiszteletére építendő kápolna helyét, a Szent Kúthoz való menetkor énekeltessék “Máriát dicsérni hívek jöjjetek” a Szent Kútnál pedig “Üdvözlégy Mária, kit az Isten fia stb. ” ezen hírt vidd be a faluba s mondd el amit láttál és hallottál.

E szavak után az angyal eltűnt. Másnap augusztus 22-én reggel 8 órakor a falu népe, dolgát félbehagyva, a templomba összesereglett és a kántortanító vezetése mellett a Szent Kúthoz kiment.

A remete a népet a hegytetőn várta térdelve s azután a kereszt előtt ment és vezére lett a népnek.

A Szent Kúthoz érvén, találkoztunk ott a környékbeli falu híveivel, kik hasonlókép ezen csodálatos jelenetre jöttek ide.

A Szent Kútnál elkezdte a kántor énekelni: Üdvözlégy Mária stb. melynek éneklése alatt a zarándok mindenki nagy csodálkozására a kúttól megindult és úgy látszott, mintha őt a mennyei lelkek hívták volna, s vallomása szerint a Boldogságos Szűz Máriával és az angyalokkal indult is meg s azon a helyen állott meg hol a-kápolna épüljön.

– Ott akik közel állottak, láttak a földön három ember alakot árnyékban, a középső nagyobb volt és ennek fején sárgás koronát, meg azon a helyen vékony füstöt az ég felé szállani, azon kívül kitűnő jó illatot is éreztek sokan, melyre a Boldogságos Szűz Mária nevét hangoztatták.”

Lényegében ugyanezt mondja el 1862 október 6-án a püspökhöz küldött jelentésében Ropoli Ferenc plébános, aki ugyan nem volt jelen, de híveitől azonnal értesült a dolgokról.

Ezen eseményeknek hírére megindult a hívek hatalmas zarándoklata.

A jelentésekre felfigyelt az egyházi hatóság és mivel még senki sem vizsgálta meg a történések hitelességét, addig nem engedélyezték a szent kúthoz való zarándoklatot.

A világi hatóságok kitiltották Csöbönyei Józsefet Csatkáról. Ekkor a remete Kisbéren húzta meg magát, majd elindult a Szentföldre.

Csupán Várnáig jutott el, onnan visszafordult és az indulatok lecsendesedése után, újra Csatkán, a szentkút melletti barlangjában lakott. Itt halt meg, mint a kápolna gondnoka és remetéje, 1885. május 21-én.   (forrás:csatkaimaria.hu)

Folytatjuk a templom történetével…

 

 

Írj Te először kommentet "A környék nevezetességeiből: A Csatkai Szentkút és története"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*