Közel három tucat helyi ügy napirenden

Népszerű ajánlatok

/A képen az óvodák és a bölcsőde/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 28-án (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között házi gyermekorvosi körzetekről, óvodavezetői pályázat kiírásáról, és más témákról tárgyalnak.

1.JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

3.JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

4.JAVASLAT a közszolgálati tisztviselőknek nyújtott szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 52/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

5.JAVASLAT a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

6.JAVASLAT egyes önkormányzati rendeletek módosítása tárgyában

7.JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására

8.JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 46/2022. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása és a Mór Velegi út 18. 2/7. szám alatti 4904/4/A/7 hrsz-ú lakás értékesítése tárgyában

9.JAVASLAT üzembetartói jog gyakorlásának átengedése tárgyában

10.JAVASLAT a móri házi gyermekorvosi körzetek számának csökkentése tárgyában

11.JAVASLAT Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2023-2028.) elfogadása tárgyában

12.BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tevékenysége tárgyában

13.BESZÁMOLÓ a Móri Önkormányzati Tűzoltóság 2022. évi tevékenysége tárgyában

14.BESZÁMOLÓ Mór Város Polgárőr Egyesülete 2022. évi működéséről

15.BESZÁMOLÓ a Városi Közművelődési Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről

16.BESZÁMOLÓ a Mór Város Sportjáért Közalapítvány 2022. évi tevékenységéről

17.BESZÁMOLÓ a Móri Borvidék TDM Egyesület 2022. évi tevékenységéről

18.JAVASLAT a Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely igazgatóhelyettese megbízásának véleményezése tárgyában

19.JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat Ellátó Központjával kötött munkamegosztási megállapodás módosítása tárgyában

20.JAVASLAT Mór város településterv 2. számú módosítására vonatkozó eljárás megindítása tárgyában

21.JAVASLAT a Móri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatási kérelme tárgyában

22.JAVASLAT forrás biztosítása tárgyában a Móri Pitypang Óvoda részére (pótanyagként kerül kiküldésre)

23.JAVASLAT a Móri Pitypang Óvoda óvodavezetői pályázatának kiírása tárgyában

24.JELENTÉS a 2023. évre betervezett fejlesztési és felújítási munkák beindításának helyzetéről

25.TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzati üzletrészek és részvények alakulásáról az érintett gazdasági társaságok 2022. évi beszámolója alapján

26.JAVASLAT Mór, Virág utca 18. szám alatti 2153/26 hrsz-ú ingatlanra kötött adásvételi szerződés tárgyában

27.JAVASLAT költségvetési fedezet biztosítása tárgyában

28.JAVASLAT a védőnői ellátás átalakításával kapcsolatban kötendő szerződések tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

29.JAVASLAT az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023. (III.31.) OGY határozathoz való csatlakozás tárgyában

30.JAVASLAT a képviselő-testület 2023. évi II. féléves munkaterve tárgyában

31.TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. május hónapban igénybe vett szabadságáról

32.Polgármesteri tájékoztató

33.Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Közel három tucat helyi ügy napirenden"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*