Helyi ügyek: ezek lesznek napirenden

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. április 26-án (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a helyi járatú közlekedésről (M-BUSSAL Kft.), az V. sz. háziorvosi körzetről, a város közvilágításáról, a város közrendjének és közbiztonsági rendjének helyzetéről, és más témákról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli családi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások ellentételezéséről szóló 28/2017. (IX.6.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése tárgyában

JAVASLAT a települési támogatásokkal és a köztemetéssel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 22/2021. (V.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a Móri-víz és környékének helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról szóló 12/2016. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosítására

BESZÁMOLÓ az M-BUSSAL Kft. által Mór város területén 2022. évben végzett helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

JAVASLAT a Képviselő-testület 2023. évi I. féléves munkatervének módosítása tárgyában

BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Felsődobos vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról (pótanyagként kerül kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a Fejérvíz Zrt. részére vagyonkezelésbe átadott ivóvíz- és szennyvízellátást biztosító víziközmű vagyontárgyak (Mór kistérségi vízmű) műszaki fejlesztési (beruházási) munkáiról (pótanyagként kerül kiküldésre)

BESZÁMOLÓ a 2022. évi bornapi elszámolás tárgyában

JAVASLAT a 2022. évben államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolása tárgyában

JAVASLAT a Mór Város Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének energetikai korszerűsítése című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó vállalkozási szerződés 2. sz módosítása tárgyában

JAVASLAT a Lamberg-pince hasznosítása céljából kötött szerződés 2. sz. módosítása tárgyában

JAVASLAT az V. számú háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése tárgyában

JAVASLAT Mór város településterv módosításával összefüggő egyeztetési eljárásban beérkezett partnerségi, környezeti vizsgálati és véleményezési szakaszban adott vélemények elfogadása tárgyában

JAVASLAT Mór város közvilágítási rendszerének korszerűsítése kapcsán meghozandó döntésekről

BESZÁMOLÓ Mór város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. március hónapban igénybe vett szabadságáról

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Helyi ügyek: ezek lesznek napirenden"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*