Falujárók rendbontása Móron

Népszerű ajánlatok

/A kép előterében az egykori Móri Takarékpénztár, ma a Rendőrség épülete – Illusztráció!/

Talán ma is érdekesek lehetnek Mór 20. századi történetével kapcsolatos régi híradások – mint például ez:


154. 
A MÓRI JÁRÁSI KAPITÁNY JELENTÉSE A KOMMUNISTA PÁRT MEGYEI TITKÁRÁNAK A FALUJÁRÓK RENDBONTÁSÁRÓL Mór, 1947. december 23.

Az államrendőrség Móri járási kapitánysága

Németh István

M[agyar] K[ommunista] P[árt] megyei titkár elvtárs

Székesfehérvár

A f[olyó] 21-én, vasárnap délelőtt, Móron történt alábbi sajnálatos esetet hozom tudomásodra.

A fent említett időben a pusztavámi M[agyar] K[ommunista] P[árt] szervezetnek cca. 15-16 tagja az ottani Ú[jbirtokosok] [és] F[öldhözjutatottak] O[rszágos] Szövetsége] vezetővel és titkárral, az éppen kint lévő 3-4 falujáró kíséretében 3 kocsival a Móri járásbíróságra jöttek be. A kapitányság elé érve engem meglátogattak, és közölték velem, hogy Vancsó Béla 1 hónapi fogházbüntetésre ítélt pusztavámi elvtársat akarják kiszabadítani. Én mérsékletre intettem őket, és néhány perc múlva továbbmentek a járásbíróságra. Számítva arra, hogy esetleges rendzavarás történik, a rendőrlegénységet készenlétbe helyeztem.

Kb. 1/4 óra múlva a járásbíróság sürgős segítséget kért. Azonnal a helyszínre mentem, ahol a telekkönyvvezetői szobából hangos kiabálás hallatszott. A szobába lépve mindenki elcsendesedett, és előadták, hogy Vancsó Bélát mindenáron ki akarják szabadítani. Időközben a távollévő járásbírót behivatták. Én az elvtársakat szép szóval figyelmeztettem arra, hogy milyen következményekkel járhat a rendzavarás. Ezt a figyelmeztetést meg is fogadták, és további erőszakoskodás nem történt.

A megérkezett járásbírót felkértem arra, hogy ismertesse [a] Vancsó Bélára vonatkozó ügyiratot a küldöttség három megbízottja előtt. A járásbíró eleget tett kérésemnek, és teljes részletességgel vázolta a megbízottak előtt az ügyet. Kiderült, hogy a bizottság tagjai ebben az ügyben teljesen félre lettek vezetve, mert Vancsó Béla tettét (testi sértés) a bíróság előtt teljesen beismerte, és az orvos által felvett látlelettel, valamint a rendőri nyomozati jegyzőkönyvekkel a tényállás teljesen tisztázva lett. A járásbíró magyarázata után a három megbízott megnyugodott, és kint lévő társait a bent hallottakról tájékoztatta.

Ennek ellenére a falujárók közül egy személy, (a)kinek nevét nem tudom, bejött a szobába és megvádolta a járásbíróságot, hogy az ügyben nem járt el igazságosan. Megjegyzem, hogy az illető erősen ittas állapotban volt. Ahogy a járásbírósági alkalmazottaktól értesültem a társaság a rendőrség beavatkozása előtt igen agresszíven viselkedett, és különböző fenyegetéseket helyezett kilátásba arra az esetre, ha a járásbíró Vancsó lát vonakodna szabadlábra helyezni.

Ebből az esetből is világosan látható, hogy a járásba leküldött falujárók nem állnak hivatásuk magaslatán. Ahelyett, hogy csillapítanák az elvtársakat, ököljogon alapuló cselekményekre biztatják.

Mindent összetéve a veszélyesnek látszó helyzet megoldódott, és végeredményben úgy a járásbíróság, mint a felvonulók láthatólag meg voltak elégedve.

Mór, 1947. évi december 23-án

Szabadság!


Francsics
József rfendőr] sz[áza]d[o]s

FML X. 1. MKP Fejér Megyei Bizottsága 2/7. ö. e. Saját kezű aláírással hitelesített, géppel írott tisztázat.”

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/ Bödő István – Czetz Balázs: „Ígéretekből nem lesz demokrácia!” Dokumentumok Fejér megye történetének tanulmányozásához 1945–1948 – Fejér megyei történeti évkönyv 29. (Székesfehérvár, 2009)  / 1947. ÉVI DOKUMENTUMOK

 

Kiemelések tőlem – a szerk.

Írj Te először kommentet "Falujárók rendbontása Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*