A Móri Polgármesteri Hivatal álláspályázata

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

A Móri Polgármesteri Hivatal az alábbiakat tette közzé:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony, előreláthatólag 2025. január 21. (legfeljebb a tartósan távollévő köztisztviselő GYED, GYES lejártáig)

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

Pénzügyi és számviteli feladatkör a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontja alapján.

A munkakör keretében ellátandó feladatok:

 • A köztisztviselő feladatai kiterjednek a Móri Polgármesteri Hivatalra, a Német Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mórra, Mór Városi Önkormányzatra, a Mór Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulásra, a Móri Többcélú Kistérségi Társulásra, valamint ezek felügyelete alatt álló önállóan működő intézményekre.
 • Feldolgozza a bankszámlavezető pénzintézettől érkező bankszámlakivonatokat a Szociális Alapszolgáltatási Központ vonatkozásában és feldolgozás után idősorrendben lefűzi azokat.
 • Kötelezettségvállalások, számlák rögzítése, ellenőrzése, bevételek analitikus kezelése, rögzítése az ASP rendszerben a Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Móri Többcélú Kistérségi Társulás, a Hajléktalan Szálló, a Meseház Óvoda-Bölcsőde és a Móri Napsugár Óvoda vonatkozásában (szerződések, megrendelések, határozatok).
 • A tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, feladatkörébe utalt előirányzatok témafelelőseként azok teljesítés igazolása. Negyedévente a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott, feladatkörébe utalt előirányzatok témafelelőseként az analitikus nyilvántartások egyeztetése a főkönyvvel.
 • Közreműködik az éves beszámolók elkészítésében.
 • Étkeztetési számlák kiállítása a Móri Napsugár Óvoda ellátottjai részére, erről analitikus nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatás a költségvetési támogatás igényléséhez, elszámolásához.
 • Bankkártyás fizetés esetén a kártyaterminál működtető honlapjáról kinyomtatja az elszámolást.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Móri Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról, Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2021. (XII.21.) önkormányzati rendelete a 2022. évi köztisztviselői illetménykiegészítésről és vezetői illetménypótlékról, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;

képesítés I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés; a II. besorolási osztályban: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi szakképesítés;

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • pénzügyi-gazdálkodási munkakörben szerzett szakmai tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat;
 • közigazgatási alapvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal,
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható,
 • hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a Móri Polgármesteri Hivatal, mint adatkezelő az álláspályázatra történő jelentkezése során önkéntesen megküldött személyes adatait kezelheti.

A munkakör betöltésének időpontja: a pályázatok elbírálását követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laki Gyula Csabáné irodavezető nyújt a 06/22/560-818-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését „Pénzügyi ügyintéző”, valamint a pályázat azonosító számát: 1/754-1/2022.
 • elektronikus úton: Dr. Taba Nikoletta jegyző részére a morph@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Mór Város Jegyzője bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 04. ”

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "A Móri Polgármesteri Hivatal álláspályázata"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*