Elhunyt Csonka Károlyné, a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Iskola volt igazgatója

Népszerű ajánlatok

A Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola közösségi oldalán tette közzé, hogy elhunyt az intézmény volt igazgatója – egyben így búcsúznak tőle, méltatva sok évtizedes munkásságát:

In memoriam

Csonka Károlynétól iskolánk volt igazgatójától, egy kiváló tanártól, nagytudású szakembertől búcsúzunk.

A Móri Dr. Zimmermann Ágoston Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tantestülete és munkatársai nevében őszinte részvétünk az egész családnak.

Csonka Károlyné (Kosárszky Mária) 1940. február 14-én született Nagyvelegen.

Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, a gimnáziumot pedig Móron végezte. A sikeres érettségi vizsgát követően Szegeden a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán szerzett magyar – történelem szakos középiskolai tanári oklevelet 1964-ben.

Az egyetem utolsó évét levelező tagozaton fejezte be. 1963. augusztus 1-jétől 1980. augusztus 15-ig a mai Petőfi Sándor Általános Iskolában tanított.

Áthelyezéssel került 1980. augusztus 16-tól a Dr. Zimmermann Ágoston Általános Iskolába, ahol nyugdíjazásáig 1996. július 31-ig dolgozott.

Marika néni a lelkiismeretes pedagógusok példaképe lehet. Munkáját hivatásnak tekintette egész pályafutása során. Óráit pergő, eleven ritmus jellemezte. Nagy figyelmet fordított arra, hogy tanítványai aktív közreműködői legyenek az ismeretszerzésnek. Minden lehetőséget felhasznált a nehezen haladó tanítványok felzárkóztatására. Különös gonddal ügyelt a szép magyar beszéd elsajátíttatására, az anyanyelvi kultúra ápolására.

Kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként 1978. szeptemberében szakfelügyelői megbízást kapott. Szakmai továbbképzésekkel, tárgyilagos óraelemzésekkel, a feladatok egyértelmű, világos meghatározásával segítette a körzet pedagógusainak munkáját.

1984. július 1-jén a November 7. Lakótelepi Általános Iskola vezetésére kapott megbízást.

Számára az igazgatói kinevezés nem karriert, hanem kőkemény munkát jelentett. Vezetői tevékenységét a következetesség, lelkiismeretesség, pontosság jellemezte. Világosan látta, hogy az eredményes nevelő-oktató munka alapja a feladatokat helyesen értelmező és jól képzett tantestület. Mindent megtett ennek kialakításáért.

Tanítványai, kollégái, valamennyi munkatársa egyaránt érezték messzemenő jóindulatát, segíteni akarását.

Munkájának köszönhetően sikerült olyan sajátos világot teremteni az iskolában, mely ezernyi szállal kötődött a külső világhoz, belül mégis más volt, a többség jól érezte magát és szívesen dolgozott. A külvilághoz kötődő szálak egyike a szülőkhöz kapcsolódott. Sokat tett azért, hogy elnyerje bizalmukat, segítő támogatásukat az iskola célkitűzéseinek eléréséhez.

12 évnyi igazgatói tevékenységéhez fűződő nagy események, fejlesztések: az udvaron aszfaltozott kézilabdapálya készült, létrejött az iskolai könyvtár, nagyszabású városi ünnepség keretében történt a szoboravatás a Zimmermann parkban, az iskola felvette dr. Zimmermann Ágoston nevét.

A kevésbé látványos eredmények azonban talán még jelentősebbek-az, hogy a településen megnőtt az iskola presztizse, büszke lehetett mindenki arra, hogy „zimmermannos diák”.

Igen nagy feladat lenne összeszámolni azt, hogy hány tanítványa volt Csonka Károlynénak, de valószínű, hogy nincs Móron olyan család, aki valamilyen szállal ne kötődne hozzá.

Munkájával, személyes példamutatásával, közvetlenségével tekintélyt szerzett magának.

Széleskörű műveltsége, mélységes empátia-képessége, megnyerő modora, tartalmas gondolatai, tanáregyénisége egyedi és példamutató volt.”

Forrás: Facebook

Írj Te először kommentet "Elhunyt Csonka Károlyné, a Móri Dr. Zimmermann Ágoston Iskola volt igazgatója"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*