Mór a 20. század elején: megépült a Szent Imre Iskola, a “községi” iskola és a leányiskola

Népszerű ajánlatok

/A Petőfi Sándor Általános Iskola régebbi képen – eredeti neve: Szent Imre Iskola/

Mór története, az “őslakos” móriak, illetve a Mórra évszázadokkal ezelőtt betelepített német lakosság élete, szokásai, mindennapjai szinte kimeríthetetlen témát szolgáltatnak…

A témával foglalkozó korábbi cikkeinket ugyanebben a rovatunkban olvashatják (“Abszolút Mór”    “Anno” ) – a szerk.

“…A Széchenyi u. 15. sz. alatti régi vajali iskolát megszüntették, helyette vele szemben a 30. szám alatt 1928-ban új, két tantermes iskolát építettek. Az egyik teremben Chodoráné Freyszmuth Mária az 1-2. osztálybeli fiúkat – köztük e sorok íróját – és leányokat, a másikban pedig Hajós Vilmos az 5-6. osztályba járó fiúkat oktatta. Ő az itteni tanítói lakásban lakott.

Sokéves huzavona után végre 1923-ban felépült a mai Wekerle utcában az 1848-as honvédemlékművel szemben – a négy tantermes „községi” iskola is. A 45 fős első osztályt Joachim József, a 42 fős másodikat Német Sándor, a 60 fős harmadikat az igazgató, Hruska Antal, az 52 fős 4-5-6. osztályt pedig Freyszmuth József tanította magyarul. A német nyelvet heti két órában oktatták. Mivel ide fiúk-lányok egyaránt jártak, a népnyelv „közös” iskolának nevezte. Önálló iskolájuk nem lévén, ide jártak az iparos tanoncok és falai között tartották télen az arany – és ezüstkalászos gazdaképző tanfolyamokat is.

A közel százéves főiskolát 1870-ben lebontották és az utcával párhuzamosan új iskolaépületet emeltek. Ebben két tanterem és egy tanítólakás kapott helyet.

1939-ben a főiskola helyére épült egy modern, az új oktatási törvénynek mindenben megfelelő 2 emeletes, 10 tantermes iskola, mely akkor Szent Imre nevét kapta.

Ma a Petőfi nevet viseli. A két világháború között az óvodák és iskolák iránt megnyilvánuló igényeket a község elöljárósága újabb épületek megszerzésével és átalakításával elégítette ki. Ekkor létesült leányiskola és óvoda az Erzsébet téren Wekerle Sándor szülőházában, és a volt tiszti kórház épületében. Mindkettőben az Isteni Megváltó Leányairól elnevezett apácarend tagjai dolgoztak.

A zsidóiskola 1919-ben megszűnt. Az épületet a községi iskola vette át. Az általános – vagy ahogy akkor nevezték – elemi iskolák körében meg kell még említeni a pusztákon működő iskolákat is. Az Árki- és Tímár pusztán levőket maguk a tulajdonos nagybirtokosok tartották fenn, a felsődobosit pedig a bakonysárkányi katolikus hitközség. Mindegyik egy tantermes volt, ahol egy-egy tanító kísérelte meg az 1-6. osztályt járó gyermekek egyszerre történő oktatását….”

(Részlet Schwartz Alajos: A Móri németség története és élete c. könyvéből – a szerző engedélyével)

Írj Te először kommentet "Mór a 20. század elején: megépült a Szent Imre Iskola, a “községi” iskola és a leányiskola"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*