Helyi rendelet a piacról

Népszerű ajánlatok

/Korábbi kép – Fotó:Nagy Pál/

Mór Város polgármesterének rendelete:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Mór Város Polgármestere  

14/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete

a piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályairól

Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Mór Városi Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett piac nyitvatartási idejére a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt is Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati piactartás szabályairól szóló 61/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete vonatkozik.

2. § (1) Mór város területén működő piacot a 65. életévét betöltött személy kizárólag 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben látogathatja.

(2) Mór város területén működő piacon 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben – az ott árusító tevékenységet folytató személyek és a Móri Polgármesteri Hivatal piac üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot ellátó köztisztviselői, megbízottjai kivételével – kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.

3. § Ez a rendelet 2020. április 17-én 9.00 órakor lép hatályba.

 

Fenyves Péter                                              Dr. Kovács Zoltán

polgármester                                                          jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. április 17. napján 8.00 órakor kihirdettem.

 

Dr. Kovács Zoltán

jegyző”

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Helyi rendelet a piacról"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*