Mór történetéből – minisorozat: Mátyás királytól a török uralom végéig

Népszerű ajánlatok

(A Csókakői vár – fontos szerepe volt a középkorban a Mór és a környék történelmében – fotó:mult-kor.hu)

Mór nem volt mindig az ezerjó hazája, történelme azonban gazdag és csaknem ezer éves a település. Ha figyelemmel kísérjük históriáját, Magyarország zivataros történelméhez hasonló… de nem is lehet más, már csak fekvésénél fogva sem. Tartson velünk, néhány fejezetben utazzuk végig képzeletben!

Az első részt ugyanebben a rovatban (“Abszolút Mór”,  “Anno”  olvashatja.

“Mátyás király 1459-ben a család érdemeire való tekintettel a három villongó Rozgonyit meghagyta birtokaikban, bár ellentéteik csak tizenegy év múltán szűntek meg.

Rozgonyi János tárnokmester, majd országbíró, a király követe volt a német-római császárnál és a pápánál.

A Rozgonyiak viszont nemigen tisztelték a vagyon- és jogbiztonságot.

Számos eseményt jegyeztek fel harácsolásaikról. A család férfi ága tizenötödik század végén kihalt.

A leányágon öröklő férjet, Kanizsai Györgyöt II. Ulászló beiktatta ugyan a birtokba – melyet korábban elzálogosított – , a viharos birtoklási harcok azonban csak 1522-ben értek véget.

A mohácsi csatavesztés után Kanizsai Ferdinánd király híve lett a háromfelé szakadt országban. Halála után a gazdaságot Ferdinánd Bakhit Pálra ruházta.

Mikor Kanizsai kiskorú leányát, Orsolyát Nádasdy Tamás feleségül vette 1534-ben, még nem sejtette, hogy hogy 23 év telik el, míg az uradalmat birtokukba vehetik.

Közben 1543-ban a területet elfoglalta a török, majd a változó hadiszerencsével többször gazdát cserélt.

A móriakat sokáig hármas adó terhelte: tartoztak a várnak, a szultánnak és a Nádasdy családnak.

Az elviselhetetlen terhek miatt a jobbágyok sokszor elhagyták falujukat. Nádasdy Ferenc (II. az uradalmat újra telepítette, segítette, majd fiát (Ferenc III.), a Wesselényi összeesküvésben való részvételéért 1671-ben Bécsben lefejezték.

A kincstár a könnyen szerzett itteni javakat 1678-ban 15 ezer forintért zálogba adta Széchenyi György kalocsai érseknek.

Ekkor még tíz évig tartotta magát a török a Csókakői várban, melynek elestével Mór is felszabadult a félhold uralma alól.”

(forrás:a Magyar Nemzet című napilap 1985. október 10-i száma, S.P. aláírással)

                                                     most közreadta: Nagy Pál

Folytatjuk !

Írj Te először kommentet "Mór történetéből – minisorozat: Mátyás királytól a török uralom végéig"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*