Aprócska kincsünk a múltból…

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Aki a Kecskehegyen jár-kel, bizonyára sokszor elment már előtte. Alábbiakat azonban hallotta már róla?

Aprócska kincsünk a múltból: a kecskehegyi Szent Orbán kápolna

“Elöljáróban talán azt kell tisztázni, hogy a keresztény egyháztörténet két Szent Orbán pápáról is tud, de mindkettőről elég keveset. Az első 222-230. között ült Szent Péter trónján, a másik 1099-ben hunyt el, és a Szentföld felszabadítását célzó keresztes hadjáratok elindítója volt.

A minket érdeklő I. Szent Orbán pápa (a név jelentése: városi, művelt ember) valószínűleg Rómában született.

Sokat tett a kereszténység terjedése érdekében. Ő maga is sok embert térített meg, többek között Szent Cecília férjét, Valerianust is. Két jelentős intézkedését örökítették meg: elrendelte, hogy a hívek adományát kizárólag csak az Egyház céljaira, a keresztény gyülekezet javára szabad fordítani.

A másik: a Krisztus testét jelképező ostyát és a vérét jelképező bort csak nemesfémből készült edényben: tálkán és kehelyben szabad tartani. Ezért is ábrázolták őt szőlőfürttel vagy kehellyel a kezében és ezért lett a szőlők, a szőlőmunkások védőszentje, de a kádárok, kocsmárosok is égi pártfogójukká választották.

Tiszteletére a szőlőhegyeken őt ábrázoló szobrokat állítottak fel, vagy építettek kápolnákat. Elképzelt képét ráfaragták a faprésekre, hordókra, harangokat szenteltek fel a nevére. Neve napján, -május 25-én- körmenetben vonultak szobrához vagy kápolnájához bőséges termést kérve tőle.

A Vértes-Bakony sváb falvaiban-ha a Pongrác-Szervác-Bonifác fagyosszentek után Orbán napra sem fagytak el a szőlők, a hálás szőlősgazdák szobrát borral locsolták le és közben e szavakkal biztatták: „Trink, Orbám!”, -vagyis: „Igyál Orbán!”.

Móron, a Vénhegy után másodiknak szőlővel kiültetett Kecskehegyen építették fel kápolnáját. Ennek történetét Szeidel Ignácnak, a Lamberg uradalom jószágkormányzójának naplójában olvashatjuk: 1794. február 8-án gróf Lamberg Fülöp kiadta 8. számú parancsát, ennek nyolcadik paragrafusa: „Mivel a kecskehegyi kis kápolna építéséhez téglát és meszet ígértem a kapucinusoknak, ezért a gazdasági hivatal- P(áter) Hospitius hitszónok mindenkori elismervénye fejében- a szükséges téglát és meszet rendelkezésre bocsájtja”.

A gróf családi tagjai azonban a kis kápolna felépítésén túlmenően, annak felékesítésére is gondot fordítottak. Lamberg Fülöp öccsének, gróf Lamberg Ferenc Antalnak özvegye, Nádasdy Katalin grófnő pl. egy értékes festményt adott át oltárkép céljából a kapucinusoknak, egy tökéletes másolatát annak az olajfestménynek, melyet 1739-ben Innsbruck városa adományozott Mária Teréziának és a „Segítő Szűz Mária” elnevezést viselte, s amelyet később a királynő neki ajándékozott. Sajnos a kép egy idő után elveszett, az illetékesek kénytelenek voltak azt egy kevésbé értékes másik képpel pótolni.

Fiatal koromban a kápolna csúcsfalán még látható volt az építés évének vakolatából kialakított dátuma: 1794, de mára ez is eltűnt. Nagyon remélem, hogy a sürgősen tatarozásra szoruló építmény falára majd fel fog kerülni ismét ez az évszám.”

                                                                   Schwartz Alajos

/A cikk megjelent – az évekkel ezelőtt megszűnt – Hordó független móri közéleti havilapban a XVII. évfolyam júniusi számában/

 

A kápolnát azóta már felújították.  Ehhez a  Mór és Pusztavám Közös Hegyközség gyűjtést szervezett – a szerk.

Írj Te először kommentet "Aprócska kincsünk a múltból…"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*