Természeti katasztrófák Móron: sáskajárás

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció/

Mór történetének egyes korszakai, az “őslakos” móriak, illetve a Mórra évszázadokkal ezelőtt betelepített német lakosság élete, szokásai, mindennapjai szinte kimeríthetetlen témát szolgáltatnak..

“…Emlékezzünk meg végül még egy természeti csapásról, mely őseinket gyakran meglátogatta, ez pedig a ma már ismeretlen sáskajárás. A régi iratok, hivatalos feljegyzések ezeket is feljegyzést nem érdemlő esetnek tartották. Így jóformán csak az öregek – évszámokat nélkülöző – szájhagyományaiból tudunk róluk valamit. A felhőszerű tömegben érkező sáskarajok óriási károkat tudtak okozni: nemcsak a határ minden zöld növényét, de még az épületeket fedő szalmát vagy nádat is lerágták.

Az egyik – talán legsúlyosabb sáskajárás emlékét Ackermann Antal Kossuth L. u. adatközlőmtől így hallottam:

Valamikor nagyon régen őseink rémülten értesültek arról, hogy dél felől óriási sáskafelhő közeledik Mór felé. Összegyűltek ezért a falucska lakói a piactéren, és felajánlást tettek Istennek, hogy egy napos zarándoklatot tesznek Bodajkra, ha a fenyegető vészt elhárítja a fejük felől.

A sáskák azonban tovább közeledtek. Az emberek újra összegyűltek és egy háromnapos zarándokutat ajánlottak fel Pilisszentkeresztre. Úgy tűnt azonban, hogy az égi hatalmak ezt is kevesellték, mert a kártevők tovább közeledtek és már el is érték a falu déli határát. A móriak ismét összegyűltek és most már hatnapos zarándokutat fogadtak meg Máriacellbe.

Ekkor az Isten már megkönyörült a móri hívein, s a sáskák valóban más irányba vonultak tovább. A mai 81-es útról a Dózsa utca felé leágazó bekötőút előtt egy, a „Vértizzadó Szűzanya” képét magába foglaló emlékmű áll, mégpedig azon a helyen, ameddig a sáskák eljutottak.

Módosabb móri családok a határ több pontján is állítottak ilyen, a régi sáskajárásokra emlékeztető kereszteket, emlékműveket…”

(Részlet Schwartz Alajos: A Móri németség története és élete c. könyvéből – a szerző engedélyével)

Máriacell alatt Kismáriacell, vagyis Celldömölk értendő – a szerk.

Írj Te először kommentet "Természeti katasztrófák Móron: sáskajárás"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*