Itt történt: “…az orosz parancsnokság terheit ne egyedül Mór község viselje”

Népszerű ajánlatok

/1945-ös fotó – A kép illusztráció! – Forrás:Fortepan.hu/Vörös Hadsereg/

Talán ma is érdekesek lehetnek Mór történetével kapcsolatos régi híradások – mint például ez:

(A cikk első részét ugyanebben a rovatban – “Abszolút Mór” “Anno” – találja)

A községi elöljáróság jelentése a Vörös Hadsereg ügyeiről a timári katonai tábor építésével kapcsolatban

“…Kérdezzük a Főispán Úrtól, hogy a község, mint ilyen köteles-e az itteni orosz járási parancsnokságot ellátni, úgy élelemmel, mint kiszolgáló személyzettel. Az itteni orosz katonai parancsnokság lélekszáma 8 tiszt, s kb. 50-60 katona.

Személyzet, amit követelnek 4 tolmács, 4 konyhalány és 4-6 takarítónő, akiknek fizetése havi 6600 pengő. Az élelmiszerek, amit a konyha felhasznál, havi 40 000 pengőbe kerül a községnek. Ezt az összeget eddig még csak valahogy kifizette a község, de ezt tovább már nem tudja viselni, mert a mostani jövedelmek kellenének a tisztviselők fizetésére, melyeket az orosz parancsnokság óriási terhei miatt a község fizetni nem tud, így a tisztviselők már négy hónapja fizetést nem kaptak.

Itt kérjük arra Főispán Urat, hogy a [Magyar] Nemzeti Banknál letétbe helyezett adókból befolyt 253 db ezerpengős bankjegyet feloldatni szíveskedjék, hogy addig is, amíg az orosz parancsnokság terheit viselnünk kell, fizetni tudjuk. Ez az indok elég ahhoz, hogy a letétbe helyezett 1000 pengős bankjegyeinket a [Magyar] Nemzeti Bank haladéktalanul visszafizesse, amit a Pénzügyminisztériumon keresztül kérünk orvosolni.

Kérjük Főispán Úr intézkedését, hogy az orosz parancsnokság terheit ne egyedül Mór község, hanem esetleg a megye viselje, vagy pedig a Pénzügyminisztérium adja ezen összeget segély címén vissza Mór községnek.

Itt említjük meg, hogy a timári tábor katonasága a lekaszált takarmány 70%-át már elhordta és állatállományának eltartására fordította.

Természetesen mindenféle megtérítés nélkül. Elhordják továbbá a lakások berendezéseit is a tábor felszerelésére, valamint kocsikat és kocsikerekeket.

Fenti megállapítások vonatkoznak Mór, Nagyveleg, Bakonysárkány, Pusztavám, Csókakő, Magyaralmás, Fehérvárcsurgó, Kisgyón, Bodajk és Balinka községekre, valamint Árki-, Tőrös-, Timár-, Felsődobos-, Alsódobos- és Mecsérpusztákra.

Kérjük Főispán Urat, hogy a fentieket lehetőséghez képest orvosolni szíveskedjék és odahatni, hogy ezen állapotok megszűnjenek tekintettel arra, hogy ilyen állapotok tudtunkkal az egész ország területén csak ebben az egyedülálló Móri járásban van [nак].

Mór, 1945. július 28.

Dr. Laky László s. k.       Mayer Lajos s. k.      Pisch József s. k.

községi V. jegyző                        járási főjegyző                  községi bíró

MNLFMLIV. 405b. Fejér vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok. 1. 152. Vörös Hadseregre vonatkozó iratok. Hitelesítés nélküli, géppel írott tisztázat.”

 

Kiemelések tőlem! – A szerkesztő

 

Forrás:Library.hungaricana.hu/Fejér Megyei Történeti Évkönyv / Bödő István et al. (szerk.): „Füstölgő romok közt” – Fejér megyei helyzetjelentések a második világháborút követően – Fejér megyei történeti évkönyv 31. (Székesfehérvár, 2016)

Írj Te először kommentet "Itt történt: “…az orosz parancsnokság terheit ne egyedül Mór község viselje”"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*