Így történik Móron a borlovagok és udvarhölgyek tagfelvétele

Népszerű ajánlatok

A Móri Borrend Brindisi Szent Lőrinc nevét viseli. Helyi (és országos) rendezvényeken gyakran találkozhatnak a jellegzetes, barna színű lovagi talárba öltözött borlovagokkal. Hagyományos ceremóniája van az új borlovagok avatásának.  Így zajlik:

Borlovagok és udvarhölgyek tagfelvétele:

Három borrendi tag ajánlásával kezdeményezhető és csak olyan nagykorú személy lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

Borrendi tagok felvételét a Nagytanács terjeszti elő a következő borrendi közgyűlésre, ahol a tagság min. 2/3 többségének jóváhagyása után a közgyűlést követő rendezvényen a nyilvánosság előtti próbatétel és eskü után válik taggá. A felvételt tárgyaló közgyűlés előtt az avatandó tagjelöltnek meg keli jelenni, ahol bemutatkozik, és közösen megbeszélik a későbbi együttműködést. Ezt követően nyíltan szavaz a tagság a felvételről.

Borlovagok és udvarhölgyek felvétele tiszteletbeli tagnak:

A közgyűlés felhatalmazása alapján a Nagytanács a beérkezett javaslatok alapján dönt a tiszteletbeli tagok felvételéről. Avatásuk próbatétel és eskü letétele után történik.

A felvétel feltétele: konkrét vagy más szakterületen végzett munkájával, anyagi hozzájárulásával kiérdemelje a borrend bizalmát. A borrend tiszteletbeli tagja tagdíjat nem fizet.

Borlovagok és udvarhölgyek felvétele hírvivőnek:

Borrendi hírvivővé avatható az a személy, aki anyagi hozzájárulásával támogatja a borrend céljainak megvalósulását. Talár viselése kötelező, amennyiben azonban nem rendelkezik vele, úgy e rendelkezés nem vonatkozik reá. Felvétele a tiszteletbeli tag felvételével azonos.

Borrendi ruha és plakett és annak viselése:

A borrendi tagok ruházata talár, amely középbarna színű és melynek díszítése mogyorószínű zsinór kapocsként.

Minden borrendi tagnak alkalomhoz illő öltöny, talár és borrendi emblémát tartalmazó plakett viselése kötelező a borrend rendezvényein.

Próbatétel:

Középen asztal, amelyen az alábbiakat kell elhelyezni:

1 palack Móri Ezerjó zászlós bor, 1 palack Móri Tramini bor, fehér asztalszalvéta, 1 dugóhúzó, vágóeszköz, dugóstányér, kiöntőedény,

20 db kóstolópohár, lajtos kocsi csengője, gyertyatartó gyertyával és kendő.

A próbatétel a csengő megrázásával indul,

    a jelöltek szemét bekötik kendővel,

    és az előttük lévő pohárból meg kell állapítani melyik a Borrend zászlós bora.

Eskü: Én………………………………ünnepélyesen fogadom, hogy mint a Brindisi Szent Lőrinc Borrend tagja,

annak alapszabálya szerint cselekszem. Legjobb tudásom szerint hirdetem a móri borvidéki borok dicsőségét,

ápolom a helyi hagyományokat és kultúrát, valamint mindent megteszek e táj szépségének megőrzéséért.

Magatartásommal és tevékenységemmel öregbítem a borvidék hírnevét, magam és minden igaz borbarát örömére.

Isten engem úgy segéljen!”

 

Forrás: moriborrend.hu

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*