Harminc téma napirenden

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 29-én (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a város közegészségügyi helyzetéről, a bölcsődei térítési díjról, a Polgármesteri Hivatal működéséről, a helyi közrendről-közbiztonságról, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolát érintő intézményátszervezésről,  több utca forgalmi rendjéről, és sok más témáról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. JAVASLAT az egyes önkormányzati rendeleteknek a szociális vetítési alap bevezetésével összefüggő módosítása tárgyában
 4. JAVASLAT a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások (étkeztetés, nappali ellátás, házi segítségnyújtás) intézményi térítési díjának felülvizsgálata tárgyában
 5. JAVASLAT a közterület elnevezés és a házszámozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata tárgyában
 6. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
 7. JAVASLAT a Móri Többcélú Kistérségi Társulás Hajléktalanok Átmeneti Szállása térítési díjainak felülvizsgálata tárgyában
 8. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítására
 9. BESZÁMOLÓ közrend, közbiztonság Mór városában, különös tekintettel az utolsó 4 hónap eseményeire tárgyában
 10. TÁJÉKOZTATÓ Mór város közegészségügyi helyzetéről
 11. TÁJÉKOZTATÓ Mór város állategészségügyi helyzetéről
 12. BESZÁMOLÓ Mór város közigazgatási területén 2022. évben végzett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységről
 13. JAVASLAT a Nefelejcs bölcsőde gondozási térítési díjának megállapítása tárgyában
 14. BESZÁMOLÓ a Szociális Alapszolgáltatási Központban folyó 2022. évi szakmai munka tárgyában
 15. JAVASLAT a MAFRU-MED Kft-vel kötött feladat-ellátási szerződés módosítása tárgyában
 16. JAVASLAT a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése tárgyában hozott 7/2023.(I.25.) határozat módosítására
 17. JAVASLAT a Móri Radnóti Miklós Általános Iskolát érintő intézményátszervezés véleményezése tárgyában
 18. BESZÁMOLÓ a Móri Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről
 19. BESZÁMOLÓ a 2022. évi adóztatási tevékenységről
 20. BESZÁMOLÓ a társulások 2022. évi működéséről
 21. BESZÁMOLÓ a civil és sportszervezetek, történelmi egyházak 2022. évi önkormányzati támogatásának elszámolásáról
 22. JAVASLAT a 2022. évi éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés tárgyában
 23. JAVASLAT a helyi történelmi egyházak és a helyi civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatásának elbírálása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 24. JAVASLAT a Mór Városi Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában
 25. JAVASLAT a Nagyveleg, 043/3 hrsz.-ú Viczai-horgásztó vízjogi üzemeltetési engedélyezése tárgyában
 26. JAVASLAT a Mór, Kecskehegy 0115 és 0101 hrsz-ú út kialakításával kapcsolatos telekalakítás tárgyában
 27. JAVASLAT Mór, Alkotmány utca, Május 1. utca, Kossuth Lajos utca, valamint a Füzes köz forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 28. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2023. február hónapban igénybe vett szabadságáról
 29. Polgármesteri tájékoztató
 30. Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Harminc téma napirenden"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*