Építési telkeket hirdet az Önkormányzat Móron

Népszerű ajánlatok

/A móri kép illusztráció! – Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi közleményt adta ki a város honlapján:

“Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Honvéd u. 2381/1 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlant értékesítésre meghirdeti.

A szabályozási terv Lke7 besorolása szerint maximum 5,5 m-es építménymagasságú, a beépítési mód oldalhatáron álló, az épület az oldalhatáron álló beépítési módnak és az országos építési előírásoknak megfelelően meghatározott építési helyen belül helyezhető el, a terület maximális beépíthetősége 35%, a területen a zölddel való fedettség legalább 45%.

A 2023. március 22-i liciteljáráson az ingatlan kikiáltási ára:

(a liciteljárás induló összege)

Hrsz Terület nagyság (m2) Kikiáltási ár Ft (bruttó)
2381/1 460 6.000.000

A licitösszeg emelésének mértéke 100.000, – Ft, (licitküszöb)

A nyertes licitálóval a licit napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. Az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes licitáló a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

A liciteljárás eredménye ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására 500.000, – Ft foglalót (bánatpénzt) a liciteljárás meghirdetőjének az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-76354634 számú számlájára a liciteljárás napját megelőző nap 12 óráig be kell fizetnie ingatlanonként. A foglaló befizetéséről szóló igazolást az jelentkezéshez mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonrendeletében – 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet – a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes ajánlattevő bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a liciteljárást követően – a nyertes licitáló kivételével – a licitálóknak 15 napon belül vissza kell téríteni.

Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a bánatpénzt befizette a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig.

A liciteljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás a „JELENTKEZÉSI ÉS NYILATKOZATI LAP” -pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető.

A liciteljárásra történő jelentkezést a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. számú iroda) kell leadni 2023. március 21-én 16:00 óráig. A liciteljárásra a Móri Polgármesteri Hivatal (Mór, Szent István tér 6.) emeleti Kistermében 2023. március 22-én 15:00 órakor kerül sor.

A kiíró az ajánlati felhívást a liciteljárás kezdetéig egyoldalúan visszavonhatja.

Dokumentumok: 19458.docx   “

“Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szt. István tér 6.) a tulajdonában levő Mór Virág és Jegenye utcában kialakított kivett beépítetlen terület megnevezésű tehermentes ingatlanokat értékesítésre meghirdeti építési telkek céljára.

A szabályozási terv Lke2 besorolása szerint az ingatlanra a jelenleg hatályos helyi építési előírások szerint maximálisan 30 %-os beépítési százalékkal, oldalhatáron álló építési helyen belül, maximum 5,5 m-es építménymagasságú épület helyezhető el, a területen a zölddel való fedettség legalább 50%.

 

A 2023. március 22-i liciteljáráson az ingatlanok kikiáltási ára: (a liciteljárás induló összege)

Hrsz Terület nagyság (m2) Kikiáltási ár Ft (bruttó)
2153/34 1032

8.647.000

2153/36 1033

8.655.000

2153/37 1033

8.655.000

2153/38 1033

8.655.000

2153/15 996

8.345.000

A licitösszeg emelésének mértéke 100.000,- Ft (licitküszöb).

A nyertes licitálóval a licit napjától számított 15 napon belül kell adásvételi szerződést kötni. A szerződéskötést követően az önkormányzat megkeresi a Magyar Államot az őt megillető elővásárlási jog kapcsán. A szerződés csak a nemleges nyilatkozat birtokában, vagy 35 napos válaszadási kötelezettség letelte után lesz hatályos. Az ingatlan vételárát a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül egy összegben kell megfizetni.

Amennyiben a szerződés megkötésére az ajánlattevő hibájából nem kerül sor, a befizetett foglaló (bánatpénz) a kiírót illeti meg.

A nyertes licitáló a vételár hiánytalan kifizetését követően veheti birtokba az ingatlant.

Az adásvételi szerződésben az ingatlan beépítésére vonatkozóan az alábbi kikötések kerülnek rögzítésre:

a tulajdonost terhelő beépítési kötelezettség melynek időtartama: a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 év,

a beépítési kötelezettség elmulasztása esetén a vevőnek kötbért kell fizetni, melynek mértéke az ingatlan vételárának 5%-a minden késedelmes év után

az önkormányzat a közművek kiépítését a szolgáltatóktól megrendelte, a közművek kiépültek, csak a Jegenye utcai 4 db ingatlan esetében a gerincvezetékre történő csatlakozás kiépítése várható 2023-ban (elektromos áram szennyvíz, vízhálózat és a gázközmű),

elidegenítési tilalom bejegyeztetése a beépítés biztosítására

A liciteljárás eredménye ellen nincs jogorvoslatnak helye.

Az ajánlattevőnek a vételi szándéka bizonyítására 1.000.000,- Ft foglalót (bánatpénzt) a liciteljárás meghirdetőjének az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-76354634 számú számlájára a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig be kell fizetnie ingatlanonként. A foglaló befizetéséről szóló igazolást a jelentkezéshez mellékelni kell. A kiíró ezzel az összeggel az önkormányzat vagyonrendeletében – 21/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet – a foglalóra meghatározott szabályok alapján rendelkezik. A nyertes ajánlattevő bánatpénzét a vételárba be kell számítani. A foglalót a liciteljárást követően – a nyertes licitáló kivételével – a licitálóknak 15 napon belül vissza kell téríteni, avagy a licitáló másik ingatlanra vonatkozóan kérheti a foglalót figyelembe venni.

Érvényes ajánlatot csak az tehet, aki a bánatpénzt befizette a liciteljárás napját megelőző nap 12 órájáig.

A liciteljáráson történő részvételre, a szerződés megkötésére vonatkozó szabályokat tartalmazó felhívás a „JELENTKEZÉSI ÉS NYILATKOZATI LAP”-pal együtt a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján átvehető. Érdeklődni, további információt kérni 22/560-861 telefonszámon lehet.

A liciteljárásra történő jelentkezést a Móri Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -üzemeltetési Irodáján (Mór, Szent István tér 6., földszint 2. számú iroda) kell leadni 2023. március 21-én 16:00 óráig. A liciteljárásra a Móri Polgármesteri Hivatal (Mór, Szent István tér 6.) emeleti Kistermében 2023. március 22-én 14:00 órakor kerül sor.

A kiíró az ajánlati felhívást a liciteljárás kezdetéig egyoldalúan visszavonhatja.

Dokumentumok: 19456.docx    “
Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Építési telkeket hirdet az Önkormányzat Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*