Év végéig elkészülhet móri belterületi kerékpárút

Népszerű ajánlatok

/Képünkön a használaton kívüli vasútvonal egy részlete Móron – Fotó: Nagy Pál/

Mór belterületén, a Dózsa György utca végétől  a már meglévő Mór-Csókakő kerékpárút felé tervezik új kerékpárút-szakasz építését 2166 méter hosszan. Ez kötné össze Csókakői felől érkező bringautat a Mór-Bodajk kerékpárúttal.  Erről korábban már többször írtunk, először 2020-ban. Eredetileg 2022. őszén tervezték átadni.

A Fejér Megyei Közgyűlés kommunikációs referense szerdán arról tájékoztatott bennünket, hogy a testület 2023. február 9-én ülésezik (ez azóta lezajlott).  Az előterjesztésre kerülő anyagokból kiderül: az ülés egyik témája a fenti kerékpárút.  Idézünk a nyilvános anyagból:

“…A Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Fejér Megyei Közgyűlés Elnöke a 159/2020. (XII.10.) határozatával döntött a TOP-1.2.1-16 kódszámú,  „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” címen  meghirdetett felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtásáról. A  Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint  Támogató a 2020. december 17. napján benyújtott támogatási kérelmet 2021. március  1. napon kelt döntése szerint támogatásban részesítette. A projekt 327 000 000 Ft támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2021.  április 28.

A Közgyűlés 2022. november 17-i ülésén, a „Beszámoló a TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” című projektről és javaslat a szükséges intézkedések meghozatalára” című előterjesztésben foglaltak szerint, valamint 2022. december 15-i ülésén a „Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat és Szervei 2022. évben végzett munkájáról” című előterjesztés keretében (TOP-1.2.1-16-FE1-2020-00010 kódszámú, „Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron” című projekt előrehaladása alcímen) értesült a projektben vállalt tevékenységek előrehaladásáról.

A projekt megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll.

A fizikai megvalósítás megkezdésének alapfeltétele az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 194/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása aszerint, hogy az 1. melléklet A3 cellájából az „5b Mór-Pusztavám” megjelölés törlésre, hatályon kívül helyezésre kerüljön. Ezt követően lehetséges az adott terület „vasút” használati módból történő kivonása. Az ehhez kapcsolódó kormányzati döntés a közel jövőre várható. A kivitelezéssel kapcsolatos további intézkedésekre ezen jogszabályi változást követően haladéktalanul sort kell keríteni a projekt eredményes megvalósítása érdekében.

Tekintettel a fentiekre, indokolttá vált a Kincsestáj kerékpárút kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, hogy a szükséges jogszabályváltozást követően a kapcsolódó hirdetmény mielőbb meghirdetésre, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerülhessen. Indokolt továbbá a megvalósítási határidő meghosszabbítása is a jelenlegi 2023. június 30-ról 2023. december 31. napjáig, és szükséges lehet továbbá a közbeszerzés eredményétől függően költségnövekmény benyújtása is az Irányitó Hatósághoz.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltakat megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek… ”  – Eddig az idézet.

Fentiekből tehát kiderül, hogy a közeljövőben várható kormánydöntés után elkezdődhet a tényleges kivitelezés, melynek várható megvalósulása 2022. december 31.

 

Korábbi írásainkból a témában:

Kerékpárút a Mór-Pusztavám vasútvonal móri belterületi részén

Csúszik a móri belterületi kerékpárút építése

 

Írj Te először kommentet "Év végéig elkészülhet móri belterületi kerékpárút"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*