Pályázat móri háziorvosi praxis betöltésére

Népszerű ajánlatok

Mór Önkormányzata hétfői ülésén tárgyalt a  területi ellátási kötelezettséggel működő II. sz. háziorvosi körzetről.

Mint ismeretes, Dr. Hatalyák Dezső tavaly év végén befejezte háziorvosi tevékenységét. Jelenleg a körzetet helyettesítéssel látják el, ezért pályázatot írtak ki annak ellátására. Itt olvasható a pályázati kiírás:

“Mór Városi Önkormányzat pályázatot hirdet

területi ellátási kötelezettséggel működő  vegyes háziorvosi körzet betöltésére

A munkakörbe tartozó feladatok:

Mór Városi Önkormányzat II. számú területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes háziorvosi körzetében háziorvosi feladatok ellátása a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározottak szerint.

A praxis ellátásának módja:

A móri 070090057 FIN kódú, II. számú vegyes háziorvosi praxis vállalkozási formában történő működtetése területi ellátási kötelezettséggel

Munkavégzés helye:

Fejér Megye, 8060 Mór Kórház u. 21.
Mór-Felsődobos, Fő u. 8.

Pályázati feltételek:

 • a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletnek megfelelő képesítés,
 • Magyar Orvosi Kamarai tagság,
 • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EÜM rendeletben, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Kormányrendeletben előírt feltételek megléte, illetve biztosítása,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
 • a praxis vállalkozási formában való működtetése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • MOK-tagság igazolása,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a praxis vállalkozási formában történő működtetéséhez szükséges feltételeket teljesíti, vagy azok rendelkezésére állnak,
 • munkaköri alkalmasságról orvosi igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • pályázó nyilatkozata, hogy a személyét érintő kérdés tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri.

A praxis finanszírozása:

A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályai szerint a praxist betöltő egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes hatóságával kötött külön szerződés alapján történik.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázat elbírálásának határideje: folyamatos

Működés megkezdésének legkorábbi időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély véglegessé válását, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A pályázat benyújtásának módja:

– postai úton a pályázatnak Mór Városi Önkormányzat címére történő megküldésével vagy személyesen (8060 Mór, Szent István tér 6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kiírás megnevezését: „Háziorvosi pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatos egyéb információ

 • a nyertes pályázóval Mór Városi Önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt
 • a háziorvosi körzetre jutó ellátandó lakosságszám: 1727 fő
 • a pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Horváth Éva humánügyi irodavezető nyújt a +36 20 371 6250-es telefonszámon

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Pályázat móri háziorvosi praxis betöltésére"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*