Ebösszeírás lesz Móron

Népszerű ajánlatok

A Móri Polgármesteri Hivatal ezúttal a kutyatulajdonosokat tájékoztatja az ebösszeírásról – idézzük:

“Tisztelt Móri Lakos!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávtv.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján Mór Város közigazgatási területén

2022. július 08. napjáig ebösszeírásra kerül sor.

Ezzel összefüggésben felhívom az eb tulajdonosokat és ebtartókat, hogy az ebösszeíráshoz szükséges bejelentő adatlapot teljeskörűen szíveskedjenek kitölteni, és az ebösszeírási időszak végéig hivatalunkhoz visszajuttatni.

A nyomtatvány 1. pontjában található nyilatkozat kitöltése azok számára is kötelező, akik nem ebtulajdonosok, illetve nem tartanak ebet!

A nyomtatvány csak egyetlen eb adatainak bejelentésére szolgál, így amennyiben több kutya tulajdonosa, tartója, úgy az állatok számának megfelelő számú nyomtatvány kitöltése szükséges.

Felhívom az eb tulajdonosok és ebtartók figyelmét arra, hogy korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól továbbá, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. A bírság összege az Ávtv. 43.§ (1 b) bekezdés, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.(XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 150.000 Ft.

Fontos, hogy az ebösszeírást követően az adat/állapotváltozást (elhalálozás, tartási helyváltozás, tulajdonosváltás, oltási könyv csere) a későbbiekben is szükséges bejelenteni.

A fentieken túl felhívom az eb tulajdonosok és ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló bekezdése szerint a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészségügyi hatóság felé.

Az ebösszeíró adatlap beszerezhető a Hivatalunk ügyfélszolgálatán és letölthető honlapunkról is.

Kérjük az ebösszeíró adatlapot az alábbi módok valamelyikén szíveskedjenek visszajuttatni hivatalunkhoz:

  • Levélben postai úton az alábbi levélcímre: 8060 Mór, Szent István tér 6.
  • A Móri Polgármesteri Hivatalnál található gyűjtőládába bedobva, vagy
  • elektronikus úton (jól olvashatóan scannelt formában) a morph@mor.hu e-mail címre, vagy
  • az E-Önkormányzat portálon (Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek; Ügytípus: Ebnyilvántartás) keresztül, vagy
  • e-papíron.

Bővebb felvilágosításért lépjenek kapcsolatba a Móri Polgármesteri Hivatal Közigazgatási És Szociális Iroda munkatársaival ügyfélfogadási időben a 06-22-560-811 telefonszámon. Ebrendészeti hozzájárulás bevezetését önkormányzatunk nem tervezi.

A Móri Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:

Hétfő:             08:00-tól – 12:00-ig és 13:00-tól – 16:00-ig

Szerda:          08:00-tól – 12:00-ig és 13:00-tól – 16:00-ig

Péntek:          08:00-tól – 13:00-ig

Szükség esetén további nyomtatványok a Polgármesteri Hivatal portáján kérhetők!”

Mór, 2022. június 01.

Dr. Taba Nikoletta

Jegyző

 

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Ebösszeírás lesz Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*