Pályázhatnak a móri civilek

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Wikipedia – Solymári/

Mór Város Polgármesteri Hivatala az alábbi pályázati kiírást tette közzé:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének pályázati kiírása civil szervezetek részére a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelete alapján.

Az Önkormányzat elismeri, megbecsüli a civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását és támogatja a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, a szociális és karitatív tevékenység, az arra rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése terén végzett tevékenységét.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet az a bíróság által pályázatának benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, civil társaság, alapítvány, amely az önkormányzat területén székhellyel rendelkezik, az önkormányzat területén folytat rendszeres tevékenységet, és helyi szervezete az önkormányzat területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat.

A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a város lakosságának érdekeit szolgálja.

A támogatás feltételei:

A pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök a következők:

a) nemzeti összetartozás erősítése,
– rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve;
– a nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok készítése;

b) új nemzedékek jövőjéért
– egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
– gyermekek üdültetése, táboroztatása,
– nevelési, oktatási tevékenység – elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

c) mobilitás és alkalmazkodás
– közbizalom erősítése,
– közélet tisztaságának védelme, erősítése,
– ifjúsági és sporttevékenység, szabadidős sportolási feltételek javítása, bővítése,
– közrend- és vagyonvédelem erősítése, az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

d) közösségi környezet
– kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása
– természeti és épített környezet védelme, megóvása;
– természeti és épített környezeti értékek propagálása az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve;

e) társadalmi felelősségvállalás,

– szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
– érdekképviselet és érdekvédelem,
– a házasságra történő felkészítés, a házasság intézményének és a családi életre nevelésének elősegítése;

f) önkéntesség,

– önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
– önkéntes tevékenységek fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,
– civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

Nem nyújtható támogatás, a kérelmezőnek, ha azt üzleti gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni, illetve az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, köznevelési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátására.

Pályázati dokumentáció benyújtásának helye és határideje:

A pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján, valamint letölthető a www.mor.hu honlapról.

A pályázatokat személyesen vagy postai úton (Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6.) kell benyújtani a rendelet 1. számú melléklete szerinti adatlapon, a kötelező mellékletekkel együtt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 22.

Pályázat elbírálása:

A pályázatokról az arra jogosult a sportszervezetek tekintetében legkésőbb március 31. napjáig, a többi civil szervezet tekintetében legkésőbb május 31. napjáig dönt.

A pályázatokkal kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek pályázati és eseti önkormányzati támogatásáról szóló 21/2015. (VI.3.) önkormányzati rendelete szabályozza.”

Pályázati adatlap 2022.

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Pályázhatnak a móri civilek"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*