Két tucat téma a móri Képviselő-testület előtt

Népszerű ajánlatok

/Fotó: Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 29-én (szerda) 13.00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között a Városi Önkormányzat ez évi gazdálkodásáról, fogorvosi körzetek feladatellátási szerződésének módosításáról, felsőoktatási ösztöndíjpályázatról, Ezerjó tanösvényről és más témákról tárgyalnak.

Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT

JELENTÉS lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

TÁJÉKOZTATÓ átruházott hatáskörben hozott döntésekről és azok végrehajtásáról

JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT az adóügyi köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 4/2020 (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

JAVASLAT a településkép alakításáról és védelméről szóló 45/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában

TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának féléves helyzetéről

BESZÁMOLÓ Mór Város Polgárőr Egyesülete 2020. évi tevékenységéről

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött I. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött III. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT a Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában

JAVASLAT az Úszónemzet Program együttműködési megállapodásának tárgyában

JAVASLAT a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozásra

JAVASLAT a kötelező felvételt biztosító iskolák jelenlegi felvételi körzetének véleményezése tárgyában

JAVASLAT Mór 307/3 hrsz-ú Zrínyi u. megnevezésű önkormányzati tulajdonú közterület ingatlanrész értékesítésére

JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór- Felsődobos ívóvíz szolgáltató rendszer elnevezésű víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában

JAVASLAT a vagyonkezelési jogviszony keretében üzemelő Mór Kistérségi víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában

JAVASLAT bérleti-üzemeltetési jogviszony keretében üzemelő Mór város szennyvízelvezetés és tisztítás víziközmű rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terve elfogadása tárgyában

JAVASLAT a Mór,695/8 hrsz-ú ingatlanon álló és a Mór, Pince utca 673 hrsz-ú ingatlant érintő terméskő kerítés-támfal életveszélyes állapotának megszüntetésével kapcsolatos intézkedésről (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT Mór Rákóczi utca 79. szám alatti 2892 hrsz-ú ingatlan felajánlása tárgyában

JAVASLAT Mór Vénhegyi külterületi (5155/9, 5155/10 és 5155/12 hrsz-ú) ingatlanok értékesítésére

JAVASLAT Mór város beépítésre szánt területeinek kijelölése tárgyában

JAVASLAT az Ezerjó tanösvény kialakítása és a hozzá kapcsolódó városi aktív zöld területek rendezése című pályázat kivitelezési munkáinak elvégzése tárgyú ajánlatkérési eljárás lezárása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)

JAVASLAT a Móri Lamberg Pince felújítása című pályázat költségnövekménye tárgyában

Polgármesteri tájékoztató

Kérdések

 

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Két tucat téma a móri Képviselő-testület előtt"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*