A Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór álláspályázata

Népszerű ajánlatok

/A kép illusztráció/

A Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór az alábbi álláspályázatot tette közzé a város honlapján – idézzük:

“Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális Alapszolgáltatási Központ – Mór

házi segítségnyújtás

gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Elsősorban Mór és/vagy a mikro-társulás településein (Magyaralmás, Söréd, Kincsesbánya, Isztimér) házi segítségnyújtás tevékenység körébe tartozó feladatok ellátása. Szociális segítés és személyi gondozás keretében gondoskodni azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek. Az étkeztetést igénylők számára az ebéd kihordásban való közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet gondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,
  • B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

egészségügyi alapvégzettség,

Elvárt kompetenciák:

Kiváló szintű munkabíró, alkalmazkodó, problémamegoldó képesség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Pályázó szakmai önéletrajza és motivációs levele. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata. Nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ – Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó. • Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ – Mór címére történő megküldésével (8060 Mór, Bajcsy utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZAK0021-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: gondozó.
  • Elektronikus úton Bocsi-Meleg Ilona Ágnes intézményvezető részére a vezeto@szocmor.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető által összehívott bizottság véleményezi. A feltételeknek megfelelő jelentkezőket a bizottság személyesen hallgatja meg. Az intézményvezető az elbírálás eredményéről a jelentkezőket e-mailben értesíti. A sikertelen pályázók anyaga a jelentkezők számára átvehető az intézményben.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "A Szociális Alapszolgáltatási Központ Mór álláspályázata"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*