Móri álláspályázat

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Pixabay/

Mór Városi Önkormányzat az alábbi álláspályázatot adta ki a város honlapján – idézzük:

“Mór Városi Önkormányzat

az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló

2020. évi C. törvény alapján

pályázatot hirdet

területi védőnő munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony CSED, GYED idejére előreláthatólag 2023.10.31-ig.

Foglalkoztatás jellege: heti 40 óra

A munkavégzés helye: Fejér megye, Védőnői Szolgálat, Táncsics utcai rendelő

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Mór Városi Önkormányzat IV. sz. körzet védőnői feladat ellátása

Csókakő területi és iskola védőnői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskolai, felsőfokú védőnői végzettség,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek, és nem áll kamarai kizárás etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt,
 • annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a 2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:  

 • jó kommunikációs képesség,
 • jó kifejező képesség,
 • empátia, rugalmasság, önálló munkavégzés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 •  három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól eltiltás, valamint a  2020. évi C. tv. 2. § (4)-(6) bekezdés hatálya alatt.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul  a pályázat során a személyes adatainak megismeréséhez.
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerjék,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul pályázatának nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásához

Előnyt jelent: „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Némethné Utry Edit humánügyi irodavezető nyújt, a 06/30 8199-196 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak Fenyves Péter polgármester címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6.), a borítékra kérjük ráírni „Védőnői pályázat” , valamint
 • elektronikus úton fenyves@mor.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtást követő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 2021.május 4. www.mor.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Móri álláspályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*