Ki legyen idén Mór Város Díszpolgára? – Ön is tehet javaslatot!

Népszerű ajánlatok

Móron két olyan fontos kitüntetés, kitüntető cím van, amelyet a város képviselő-testülete ítél oda – a beérkezett javaslatok alapján -, és a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő eredményeket elért személyeket, illetve szervezeteket részesítik méltó elismerésben minden második évben. Ezek a „Mór Város Díszpolgára” és a „Pro Urbe” Emlékérem. Idén az előbbire várják a javaslatokat.

Az Önkormányzat felhívása:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérleve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként az utókor elé Mór Város Díszpolgári Címet, valamint Pro Urbe Emlékérmet alapított.

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 20/2015. (VI.3.) önkormányzati rendeletének I. fejezet értelmében a díjak kétévenként adományozhatók, páratlan évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím, páros években Pro Urbe Emlékérem, így 2021. évben „Mór Város Díszpolgára” kitüntető cím kerülhet adományozásra.

„Mór Város Díszpolgára” cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a városon belül, ezen felül országos vagy nemzetközi viszonylatban is általános elismerést vívott ki. Ezzel a címmel tüntethető ki az is, aki munkájával, példamutató emberi magatartásával járult hozzá a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.

Díszpolgári cím legfeljebb kétévente egy alkalommal egy személynek adományozható. Az elismerésére érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz jelleggel is adományozható, abban az esetben, ha az érintett személy a javaslattételi határidőt megelőző egy éven belül hunyt el.

Az elismerések adományozására javaslatot tehetnek:
– Mór város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező személyek,
– nemzetiségi önkormányzatok,
– városban működő pártok, társadalmi szervezetek,
– a városban működő közalapítványok, egyházak és intézmények.

Javaslatát legkésőbb: 2021. május 31-ig (postabélyegző legkésőbbi időpontja 2021. május 31. 24:00 óra) a Móri Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodájára (Mór, Szent István tér 6.) szíveskedjen eljuttatni.
A határidő lejárta után érkező javaslatokat nem áll módunkban figyelembe venni.

A beérkezett javaslatok alapján az elismerő címről a képviselő-testület tárgyév június havi ülésén dönt, az ünnepélyes átadásra a 2021. évi Móri Bornapok keretében kerül sor.

Az elismerő címek alapításától kitüntetésben részesült személyek és szervezetek jegyzéke Mór város www.mor.hu honlapján megtekinthető.

További információ a Polgármesteri Hivatal Humánügyi Irodáján kérhető. (telefon: 06-30/819-9196) “

Mór, 2021. április 26.

Fenyves Péter
polgármester

 

Forrás:mor.hu

1 komment a "Ki legyen idén Mór Város Díszpolgára? – Ön is tehet javaslatot!"

  1. Szatzker János | július 28, 2021 på 11:01 | Válasz

    Bár a határidő már lejárt, de megfontolásra javasolnám a következő alkalomra:
    Javasolnám Pro Urbe Emlékéremre vagy “Mór Város Díszpolgára” címre a tókiói olimpián részt vett és nagyszerűen szerepelt Krausz Gergely tollaslabdázót!Tudomásom szerint Mór városa még nem adott olimpiai résztvevőt Magyarországnak.

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*