Móri Bornap 1935. – “a mórvidéki bornapok országos sikert arattak…”

Népszerű ajánlatok

/Szüreti kép 1945 előtt Móron/

Talán ma is érdekesek lehetnek Mór 20. századi történetével kapcsolatos régi híradások – mint például ez 1935-ből, mégpedig az akkori  – második alkalommal megrendezett – Móri Bornapról:

– – – NAGY SIKERT ARATOTT A MÓRI-BORNAP.

A boráról hires Mór község és környéke vasárnap rendezte második bornapját, amely ugy erkölcsileg,mint anyagilag a legkitűnőbben sikerült. A fővárosból és Győrből filléres vonat hozta a vendégeket és számosan érkeztek Ausztriából is a bornapra.

A móri bortermelőknek sikerült bebizonyítani,hogy boruk ma is méltó gi hiréhez és alkalmas az exportra.

A község virág- és zászlódiszben várta a vendégeket: a főtéren sátrakban sorakoztatták fel a termelők boraikat, mig a polgári iskolában gyümölcs- és szőlőkiállitás volt. A bornappal kapcsolatosan háziipari bemutatót is tartottak, melynek keretében a környékbeli községek lakossága mutatta be fejlett háziiparát.

A Faluszövetség támogatásával rendezett Móri bornap sikere dr. Schloichor Imrének, a rendezőbizottság elnökének, továbbá Venczel József főszolgabírónak, Rimele Antal községi jegyzőnek, Reich Miksa hegyközségi elnöknek, báró Kemény Gábor tb.szolgabírónak és Pis József törvénybírónak köszönhető. A bornapot gróf Széchenyi Viktor főispán és Havranek József alispán nyitotta meg ünnepélyes külsőségek között.

Az ünnepélyen megjelent a Faluszövojtség képviseletében dr. Szekeres László főtitkár, a földmivelésügyi miniszter részéről Zombory József minisztori osztálytanácsos, az előkelőségeket Venczel József főszolgabíró üdvözölte, majd a vendégek a polgári iskolai gyümölcskiállitásra vonultak, ahol a főispán mondott megnyitó beszédet. “A mai ünnep legyen tanúbizonysága úgymond a mórvidéki bor élni akarásának, s annak, hogy a vidék kisgazda társadalma és nagybirtokos osztálya teljesen egybeforrott gazdasági érdekeinek fellenditésére.

A külföldi és a fővárosi vendégek megérkezése után a fellobogózott utcákon megkezdődött a gyönyörű szüreti felvonulás, amelyet több mint tizezer főnyi közönség nézett végig. A főtéren fölállitott emelvényen táncbemutató volt, amely szintén nagy sikert aratott.

Délben díszebéd volt, melynek keretében gróf Széchenyi Viktor főispán és Czermann Antal országgyűlési képviselő mondottak lendületes beszédet,amelyben kérték a földmivelésügyi minisztert, hogy a móri szőlőtermelőket a mostani súlyos időkben fokozottabb mértékben támogassa. A felszólalók köszöntötték a Falu Szövetség vezetőségét, akiknek köszönhető,hogy a mórvidéki bornapok országos sikert arattak, ugyszintén üdvözölték a sajtó képviselőit is, önzetlen támogatásukért. Az újságírók nevében Molnár Jenő köszönte meg a meleg fogadtatást, biztositva a kisgazdatársadalmat a magyar sajtó további támogatásáról.

A diszebéd után kezdődött meg a szüreti mulatság a község körül elterülő szőlőkben, ahol a sokezer főnyi közönség vidám hangulatban maradt együtt a késő esti órákig. Egész Mór környéke valósággal zengett a vendégek jókedvétől és vidámságától és a sikerre jellemző, hogy a szőlőtermelők jelentős mennyiségű bort tudtak értékesiteni. A külföldi vendégek a legnagyobb elragadtatás hangján nyilatkoztak a móri-bornapról, melynek vendégei a késő esti órákban, megrakodva szőlővel és borral, ... utaztak el a községből, /MOT/Vr.”

Forrás:Library.hungaricana.hu/Magyar Országos Tudósító, 1935. október/ 1 / 935-10-14 [131]

Írj Te először kommentet "Móri Bornap 1935. – “a mórvidéki bornapok országos sikert arattak…”"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*