Jegyzőt keres Mór Polgármesteri Hivatala

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Az alábbi pályázati kiírás jelent meg Mór Város honlapján:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Móri Polgármesteri Hivatal, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladat- és hatáskörök ellátása

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 52 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • közigazgatási szakvizsga
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • legalább 5 év 10.000 fő feletti településen szerzett jegyzői vagy aljegyző szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal
 • iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata
 • szakvizsgát igazoló okiratok másolata, vagy a mentesítést igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
 • közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kőhidi Csilla nyújt a 22/560-835-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton: Móri Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. – a borítékon kérjük feltüntetni: „jegyző”, vagy a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2491/2020.
 • elektronikus úton: Fenyves Péter polgármester részére a fenyves@mor.hu e-mail címen keresztül,
 • személyesen: Fenyves Péter polgármester – 8060 Mór, Szent István tér 6.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a foglalkoztatott személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 28.”

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Jegyzőt keres Mór Polgármesteri Hivatala"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*