Móri álláspályázat

Népszerű ajánlatok

/Szent István tér. Bal oldalon parkoló, jobbra a Polgármesteri Hivatal – Fotó:Nagy Pál/

Mór Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala az alábbi munkakör betöltésére hirdet pályázatot:

“Móri Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Móri Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda

személyügyi és jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8060 Mór, Szent István tér 6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– közszolgálati jogviszony létrehozásával, módosításával, megszüntetésével kapcsolatos iratok előkészítése – munkaszerződések, megbízási szerződések előkészítése – ellátja a cafetéria juttatással és egyéb juttatásokkal kapcsolatos feladatokat – ellátja a polgármester, a helyi önkormányzati képviselők, a nemzetiségi önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok díjazásával, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatos feladatokat – vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást – ellátja a napi munkaügyi feladatokat – kezeli a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésére szolgáló TÉR rendszert – ellátja a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat – gondoskodik a Magyar Államkincstárral történő kapcsolattartásról, illetve a megfelelő adatszolgáltatásról – közreműködik a testületi ülések és fórumok előkészítésében, az Iroda által készítendő előterjesztések kidolgozásában és összeállításában – közreműködik az önkormányzat és a hivatal által kötendő szerződések megkötése során – ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat – részt vesz az Iroda feladatkörébe tartozó ügyek érdemi elintézésében

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Móri Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának a rendelkezései az irányadóak. az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Egyetem, jogi vagy közsszolgálati,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         ASP rendszer ismerete

•         KIRA rendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         fényképes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglalt adattartalommal, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll a Kttv. 39. § (1) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, valamint nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 27.

A pályázat benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Móri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8060 Mór, Szent István tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2284/2020 , valamint a munkakör megnevezését: személyügyi és jogi referens.

•         Elektronikus úton dr. Taba Nikoletta aljegyző részére a morph@mor.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Mór város honlapja – 2020. június 25.

•         Mór Városi Televízió – 2020. június 25.

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Móri álláspályázat"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*