Járvány: szigorítások Móron

Népszerű ajánlatok

Mór Város Polgármestere, Fenyves Péter rendelete a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban – idézzük:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város Polgármestere13/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete a kijárási korlátozásokról

Mór Városi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület hatáskörében, a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott üzletekbe, üzemanyag-töltőállomásra, dohányboltba belépni kizárólag az orr- és szájnyílást egyaránt takaró védőfelszerelésben (a továbbiakban: maszk) lehet.

(2) A Rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele során maszk viselése kötelező.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy részére történő segítségnyújtás során maszk viselése kötelező.

(4) A Rendelet 4. § (1) bekezdés s) pontjában meghatározott állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása céljából történő lakóhely, tartózkodási hely, illetve magánlakás elhagyására kizárólag maszkban kerülhet sor.

(5) Amennyiben a Rendelet 3. §-ában rögzített lakóhely, tartózkodási hely vagy magánlakás elhagyására sor kerül, úgy a közterületen tartózkodás időtartama alatt maszk viselése erősen ajánlott.

2. § (1) Az alábbi útszakaszokra mindkét oldalról járművel behajtani, továbbá azokat gyalogosan használni és ott tartózkodni tilos:

a) az Ezerjó horgásztavakhoz vezető 4909 helyrajzi számú út,

b) a Látóhegyi horgásztavakhoz vezető 1235/3, 7501/1, 0130/6, 0130/2, 0108/1, 0109 helyrajzi számú utak, valamint

c) az 1233/8, 0145/3, 0148/1, 0146/15, 0146/11, 01093/2 helyrajzi számokon található Mór-Csókakő kerékpárút (borút).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az ezen közterületekkel szomszédos ingatlanok tulajdonosai által történő használatra, behajtásra.

3. § Az Ezerjó és a Látóhegyi horgásztavakat szabadidős tevékenység céljából látogatni tilos.

4. § Mór város közigazgatási területén a játszóterek látogatása tilos.

5. § (1) Ez a rendelet 2020. április 10-én 18 órakor lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.

Fenyves Péter
polgármester

Dr. Kovács Zoltán
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2020. április 10. napján 15 óra 20 perckor kihirdettem.”

Dr. Kovács Zoltán jegyző

Forrás:Facebook/Mór Városi Önkormányzat

Írj Te először kommentet "Járvány: szigorítások Móron"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*