Építményadó és telekadó 2020-tól

Népszerű ajánlatok

Mór Város önkormányzata az alábbiakat tette közzé a város honlapján:    (előzetesen annyit, hogy ez nem érint minden ingatlantulajdonost! – a szerk.)

Építményadó bevezetéséről:

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területén építményadót vezet be.

Adatbejelentési kötelezettség terheli azokat a vállalkozókat (beleérte az egyéni vállalkozókat is), akik 2020. január 1-jén Mór illetékességi területén építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Adatbejelentési kötelezettségük van azoknak a vállalkozónak nem minősülő magánszemélyeknek is, akik 2020. január 1-jén 100 m2 hasznos alapterületet meghaladó üzleti célra hasznosított építmények tulajdonjogával vagy vagyoni értékű jogával rendelkeznek.

Mentes az építményadó alól a magánszemély adózó tulajdonában lévő, üzleti célt nem szolgáló építmény, ezért adatbejelentési kötelezettség erre vonatkozóan nincs.

A magánszemélyek tulajdonában lévő lakások után a magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni, ezért építményadó kötelezettség nem áll fenn.

Az adatbejelentési kötelezettség a 2020. január 1-jei állapotra vonatkozik, és a jelen felhívásban foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük adózóinkat, hogy az építményadóval kapcsolatos tájékoztatónkat és a hatályos önkormányzati rendeletet olvassák el https://mor.hu/ugyintezes oldalon.”

Dr. Taba Nikoletta
aljegyző

Telekadó bevezetéséről:

“Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 1. napjától Mór illetékességi területére telekadót vezet be.

Mentesül a telekadó megfizetése alól az önkormányzat rendelete alapján az a magánszemély,

-akinek a tulajdonát képező telekre Mór Város helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (IX.5.) önkormányzati rendelet, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályai alapján építeni nem lehet,

-akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik.

Az adó mértéke: 0,- Ft/m2/év:

-legfeljebb 1000 m2 területnagyságú telek esetén

-beépített telek esetén

-külterületi telek esetén

-Felsődobos településrészen fekvő telek esetén

1000 m2-t meghaladó területnagyságú telek esetén az adó mértéke: 50,- Ft/m2/év.

Az adatbejelentési kötelezettség a 2020. január 1-jei állapotra vonatkozik, és jelen felhívásban foglalt tájékoztatás nem teljeskörű, ezért kérjük adózóinkat, hogy a telekadóval kapcsolatos tájékoztatónkat és a hatályos önkormányzati rendeletet olvassák el https://mor.hu/ugyintezes oldalon.

A telekadó vállalkozónak nem minősülő adóalanya mentes az adatbejelentési kötelezettség alól, ha az adóalanyt adófizetési kötelezettség az adott adónem vonatkozásában nem terheli.”

Dr. Taba Nikoletta
aljegyző

 

Forrás:mor.hu

Írj Te először kommentet "Építményadó és telekadó 2020-tól"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*