Közel félszáz helyi ügyről lesz szó

Népszerű ajánlatok

/Fotó:Nagy Pál/

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 27-én (szerda) 13:00 órakor tartja soros ülését, melyen egyebek között az önkormányzati lakások bérletéről, fogorvosi körzetek feladatellátási szerződéséről, ingatlanértékesítésekről, egy utca forgalmi rendjéről, és még sok más témáról tárgyalnak.  Bővebben ITT:

Az ülés helye: Városháza – emeleti nagyterem

NAPIRENDI JAVASLAT:

 1. JELENTÉS a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. TÁJÉKOZTATÓ az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, jegyzői és bizottsági döntésekről és azok végrehajtásáról
 3. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
 4. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására
 5. JAVASLAT helyi adórendeletek módosítása és megalkotása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 6. JAVASLAT az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérletéről szóló 31/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelet módosítására
 7. JAVASLAT a gyermekvédelmi ellátások intézményi térítési díjának felülvizsgálatára
 8. JAVASLAT a munkahelyi étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára
 9. JAVASLAT a lakbérek, a helyiségbérleti, közterület-használati és piaci helyfoglalási díjak felülvizsgálata tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 10. JAVASLAT az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítására
 11. JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött III. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 12. JAVASLAT Regia Dental Kft-vel kötött IV. számú körzetre vonatkozó feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 13. JAVASLAT dr. Farkas Adorján Bt.-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása tárgyában
 14. JAVASLAT Volánbusz ZRT.-vel 2020. január 1-től kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában
 15. JAVASLAT a közszolgáltatási (helyi közlekedési, távhőszolgáltatási és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési) díjak felülvizsgálata tárgyában
 16. JAVASLAT a Székesfehérvári SZC Perczel Mór Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma részére kedvezményes díjtétel biztosításáról
 17. JAVASLAT a képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve módosítására
 18. JAVASLAT a Mór Városi Televízió Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv koncepciójára
 19. JAVASLAT a Móri Szabadidőközpont Kft. 2020. évi üzleti terv koncepciójára (felügyelőbizottsági jegyzőkönyv pótanyagként kerül kiküldésre)
 20. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása tárgyában
 21. JAVASLAT a Móri Borvidék TDM Egyesület 2020. évi marketing és munkaterve tárgyában
 22. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Német Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában
 23. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat és Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Mór között fennálló együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában
 24. JAVASLAT a víziközmű rendszerek vagyonértékeléséről
 25. JAVASLAT likvid hitelszerződés megújítása tárgyában
 26. TÁJÉKOZTATÓ az önkormányzat által 2019. évben benyújtott pályázatokról, azok előkészítéséről és eredményéről
 27. BESZÁMOLÓ a képviselő-testület által a gazdasági társaságok vezető testületeibe delegált személyek által végzett tevékenységről
 28. BESZÁMOLÓ az Integrált Településfejlesztési Stratégia végrehajtásáról
 29. JAVASLAT az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatára
 30. JAVASLAT a közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata tárgyában
 31. JAVASLAT Mór Virág és Jegenye utcai ingatlanok értékesítésére
 32. JAVASLAT Mór, Klapka György utca forgalmi rendjének módosítása tárgyában
 33. JAVASLAT Mór város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában (pótanyagként kerül kiküldésre)
 34. JAVASLAT a 282/2019. (VIII.28.) Kt. határozat módosítása és a „Humán Közszolgáltatások Fejlesztése Móron És Térségében” című pályázat képzési és munkaerőpiaci szolgáltatásaira vonatkozó megbízási szerződés 1. sz. módosítása tárgyában
 35. TÁJÉKOZTATÓ Mór Városi Önkormányzat Zeneiskola épületének korszerűsítését érintő közbeszerzési jogorvoslat tárgyában
 36. JAVASLAT Mór Városi Önkormányzat 2019. évi összesített közbeszerzési tervének 2. sz. módosítása tárgyában
 37. JAVASLAT „VIS MAIOR HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁK I. ÜTEM” kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában
 38. JAVASLAT a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására
 39. JAVASLAT a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálása tárgyában
 40. JAVASLAT a Fejér Megyei Foglalkoztatási És Gazdaságfejlesztési Fórumba történő delegálás megerősítése tárgyában
 41. TÁJÉKOZTATÓ a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről
 42. JAVASLAT forrás biztosítására a közvilágítás üzemeltetési szolgáltatás tárgyában kötött szerződés meghosszabbításához
 43. TÁJÉKOZTATÓ a polgármester 2019. évi igénybe vett szabadsága mértéke és a 2019. évi szabadságolási terve tárgyában
 44. Polgármesteri tájékoztató
 45. Kérdések, interpellációk

Az érdeklődők a nyilvános ülés napirendjeihez tartozó előterjesztéseket ITT tekinthetik meg.

Forrás: mor.hu

Írj Te először kommentet "Közel félszáz helyi ügyről lesz szó"

Írj kommentet

Az e-mail címed nem kerül publikálásra


*